Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V některých použitích může být ochranné zařízení strojního zařízení kromě své základní bezpečnostní funkce, použito i pro spouštění pracovního cyklu stroje.

V ČSN EN 61496-1 ed. 3 jsou definovány následující způsoby opětného zahájení činnosti:

  • jednoduché přerušení, pokud se stroj opětně uvádí do chodu jednou aktivací a deaktivací snímacího přístroje;
  • dvojité přerušení, pokud se stroj opětně uvádí do chodu dvěma po sobě následujícími aktivacemi a deaktivacemi snímacího přístroje.

Požadavky na tuto specifickou činnost ochranných zařízení jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 12100:2011 a také v nové normě ČSN EN IEC 62046:2019 (dříve ČSN CLC/TS 62046:2009).
Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení lze použít pouze na aplikace používající aktivní optoelektronické ochranné zařízení, dále jen AOPD, typ 4 dle ČSN EN 61496-1 využívané jako kombinované vypínací zařízení s přístrojem pro detekci přítomnosti. Opětné spuštění cyklické činnosti pomocí ochranného zařízení je dovoleno uvážit pouze u strojů, které mají opakovaný krátkodobý cyklus činností s ručním posuvem ovládaných jednočlennou obsluhou.
Tato funkce vyžaduje, aby AOPD bylo aktivováno a deaktivováno, aby se opět spustila činnost stroje.

opetne spusteni stroje 2020
Pokud existuje více než jedno AOPD chránící stroj, musí být kdykoliv pouze jedno z nich schopno opětného spuštění cyklu. Po změně AOPD, které je schopno opětného spuštění cyklické funkce, je nutné opětné spuštění provedené pomocí úmyslné ruční činnosti.
Ochranné zařízení nesmí být pouze jediným prostředkem pro zahájení činnosti stroje. Musí být zajištěny konvenční ovládací prvky spuštění stroje (například tlačítka, nožní pedály) a vhodná volba režimu (pouze ochranný kryt, jednoduché, dvojité přerušení) ochranného zařízení pomocí například uzamykatelného spínače.
Termín „pouze ochranný" se zde používá k odkazu na režim, ve kterém se ESPE nepoužívá k opakovanému spuštění činnosti stroje, ale výhradně k zajištění ochranné funkce.
Musí být zajištěna funkce blokování spuštění a blokování opětného spuštění.
Pro omezení možnosti neočekávané opětné aktivace musí být schopnost detekce ochranného zařízení minimálně 30 mm pro detekci ruky a 50 mm pro detekci nohy nebo celého těla.
Pokud je možné, aby osoba prošla zónou detekce vypínacího zařízení a při předvídatelném chování dosáhla polohy, která je z místa řízení odblokování skrytá, musí se zajistit dodatečná ochranná opatření pro zabránění odblokování blokování opětného spuštění, pokud je osoba nebo část osoby uvnitř chráněné oblasti. Pokud se toho dosáhne použitím odnímatelných mechanických ochranných krytů, musí být tyto vzájemně blokovány s řídicím systémem tak, aby jejich odejmutí zastavilo stroj a zabránilo opětnému spuštění, dokud se neprovede ruční opětné spuštění. V této situaci je použití funkce jednoduchého/dvojitého přerušení nepřípustné.
Přístup do nebezpečného prostoru nesmí být možný bez aktivace AOPD. Je třeba rovněž uvážit možnost aktivace ochranného zařízení obrobkem. Pokud je zvoleno jednoduché nebo zdvojené spuštění, musí být pracovní podmínky následující:
První cyklus stroje se spouští pomocí konvenčního řízení spuštění. Další cykly se budou spouštět po nastavení několika aktivací a deaktivací AOPD v závislosti na tom, jaký pracovní režim se zvolí (například jednoduché nebo dvojité přerušení). Jakákoliv aktivace ochranného zařízení během nebezpečné činnosti musí vyvolat blokování opětného spuštění vyžadující konvenční ruční opětné spuštění stroje.
Činnost stroje se opětně spouští co nejdříve po deaktivaci AOPD a v době srovnatelné s dobou cyklu stroje.
Pokud nedojde k opětnému spuštění v rámci předpokládané doby, musí ochranné zařízení aktivovat blokování opětného spuštění. Tato doba musí být co nejkratší.
K opětnému spuštění dojde pouze tehdy, pokud doba aktivace ochranného zařízení není kratší než 100 ms.
Musí se zajistit prostředky k zabránění opětného spuštění během nastavování údržby a podobných nevýrobních provozních režimů.
Před zahájením použití opětného spuštění pomocí jednoduchého nebo dvojitého přerušení se doporučuje provést zkoušku funkce opětného spuštění.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.

Najdete nás na Facebooku