Normy

ČSN EN 61496-1 ed. 3

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky