Vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Různé případy uvedené dále v tomto článku se nesmějí uplatňovat v instalacích umístěných v objektech s nebezpečím požáru nebo výbuchu a kde požadavky na zvláštní instalace a objekty stanoví odlišné podmínky.

Přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny:

 • a) na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje;
 • b) na vodiči, u něhož není pravděpodobné, že by byl přetížen, za předpokladu, že tento vodič je účinně chráněn před zkratem a že nemá ani odbočky ani zásuvky;
 • c) na začátku instalace, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana;
 • d) pro obvody telekomunikací, řízení, signalizaci apod.

vynechani pristroje pretizeni 2018

Umísťování nebo vynechávání v sítích IT

Ustanovení o různém umísťování nebo vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením se nedají aplikovat v sítích IT, pokud každý obvod není chráněn před přetížením jedním z následujících prostředků:

 • a) použitím ochranných opatření popsaných v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
 • b) ochranou každého obvodu proudovým chráničem, který zapůsobí okamžitě, jakmile dojde ke druhé poruše;
 • c) trvalým dohledem nad sítěmi, u nichž se uplatňuje sledování izolačního stavu, které buď:
  - způsobí odpojení obvodu v případě vzniku prvé poruchy, nebo
  - dá signál ohlašující vznik poruchy. Porucha musí být opravena podle provozních předpisů, ve kterých je zohledněno nebezpečí druhé poruchy.

Doporučuje se instalovat systém k lokalizování místa poruchy izolace odpovídající ČSN EN 61557-9 ed. 3. Při uplatnění tohoto systému je možné zjistit poruchu izolace a určit, kde se porucha nachází, aniž by se přerušilo napájení.
V sítích IT bez nulového vodiče může být nadproudový ochranný přístroj vynechán v jednom z fázových vodičů, pokud je v každém obvodě instalován proudový chránič.

Případy, ve kterých se z bezpečnostních důvodů doporučuje ochranu před přetížením vynechat

Jistící přístroje pro ochranu před přetížením se dovoluje vynechat u obvodů napájejících spotřebiče, jejichž neočekávaným odpojením by mohlo dojít k ohrožení nebo ke škodě. Příklady takových obvodů jsou:

 • budicí obvody rotačních strojů;
 • napájecí obvody zvedacích magnetů;
 • sekundární obvody proudových transformátorů;
 • obvody napájející hasicí zařízení;
 • obvody napájející bezpečnostní zařízení.

V takových případech by se měla zvážit signalizace přetížení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku