Opatření pro omezení rizika na minimum v případě poruchy elektrického zařízení strojů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Opatření pro omezení rizika na minimum v případě poruchy zahrnují mimo jiné použití osvědčených technik a součástí obvodů, zajištění částečného nebo úplného zálohování, zajištění diverzity a zajištění funkčních zkoušek.

Použití osvědčených technik a součástí obvodů

Tato opatření zahrnují mimo jiné:

 • připojení řídicích obvodů k ochrannému obvodu pro funkční účely;
 • zapojení řídicích přístrojů podle čl. 9.4.3.1.1 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3;
 • zastavení odpojením napájecího napětí;
 • spínání všech vodičů řídicích obvodů (například obě strany cívky) řízeného zařízení;
 • spínací přístroje s nuceným vypínáním;
 • monitorování pomocí:
  - použití mechanicky spřažených kontaktů;
  - použití zrcadlových kontaktů;
 • návrh obvodu zaměřený na omezení možnosti poruch způsobujících nežádoucí činnosti.

omezeni rizika 2020 1

Zajištění částečného nebo úplného zálohování

Částečným nebo úplným zálohováním je možné omezit na minimum pravděpodobnost, že jedna ojedinělá porucha v elektrickém obvodu může mít za následek nebezpečný stav. Zálohování může být účinné v normálním provozu (zálohování v režimu on-line), nebo může být navrženo jako speciální obvody, které přebírají ochrannou funkci pouze při selhání provozní funkce (zálohování v režimu off-line).
Pokud je použito zálohování v režimu off-line, které není aktivní při normálním provozu, musí být učiněna vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že tyto řídicí obvody jsou v případě potřeby k dispozici.

Zajištění diverzity (rozlišnosti)

Použití řídicích obvodů s různými principy činnosti nebo použití různých typů součástí nebo přístrojů může snížit pravděpodobnost nebezpečí vyplývajících z poruchových stavů a/nebo poruch. Je možno uvést tyto příklady:

 • použití kombinace normálně zapínacích a normálně vypínacích kontaktů;
 • použití různých typů řídicích přístrojů v obvodu (obvodech);
 • kombinace elektromechanických a elektronických zařízení v zálohovaných uspořádáních.

Kombinace elektrických a neelektrických systémů (například mechanických, hydraulických, pneumatických) může plnit funkci zálohování a zajišťovat diverzitu (rozlišnost).

omezeni rizika 2020 2

Opatření pro funkční zkoušky

Funkční zkoušky mohou být prováděny automaticky řídicím systémem, nebo ručně prohlídkou nebo zkouškami při spouštění a v předem stanovených intervalech, nebo v kombinaci, podle toho, co přichází v úvahu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku