Acti 9 - nová řada modulárních přístrojů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost Schneider Electric je průkopníkem v systémech inteligentní energie. Špičková úroveň našich řešení se nejlépe projevuje v novém modulárním systému Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky.

Moderní technologie s 22 novými patenty optimalizuje časové nároky na práci profesionálů. Přizpůsobuje se a vyvíjí se v souladu s náročným prostředím terciárních i průmyslových aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými nároky na údržbu.

acti9_1

To ale není vše. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink posunuje vaše rozvaděče na vyšší úroveň. Umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i individuálních zátěží. Jeho implementace do řídícího systému budovy nebyla nikdy snažší.

Nový systém nabízí řešení pro všechny typy koncových rozvodů a je naprosto vhodný i pro ta nejnáročnější prostředí.

Vliv okolní teploty na provoz modulárních přístrojů

Vliv teploty okolního vzduchu na vypínací charakteristiky jističů popisuje přístrojová norma ČSN EN 60947–2 a pro přístroje obsluhované nepoučenými osobami ČSN EN 60898–1. Podle těchto norem je referenční kalibrační teplota jističů 30 °C. Rozvaděče ale běžně provozujeme, v souladu s ČSN EN 61439–1, při teplotě 40 °C. Při této teplotě je snížena jmenovitá hodnota proudu jističe o cca 6 % a jsou-li jističe namontovány v těsné blízkosti, tak o dalších 20 %. 16A jistič má v tomto případě hodnotu jen 12 A. Každý prvek instalovaný v rozvaděči má nějakou vnitřní impedanci a vydává ztrátové teplo o výkonu ZI2. Toto teplo je potřeba odvést a samozřejmě taky zaplatit. Modulární jističe Acti 9 od Schneider Electric mají o 20 % nižší ztrátový výkon proti běžným jističům. Díky tomu jsou jejich teplotní charakteristiky mnohem plošší a zároveň umožňují nastavení referenční teploty na 50 °C.

acti9_2

Bezpečné odpojení a izolace přiřazených obvodů

Další důležitou vlastností jističů je jejich použitelnost pro bezpečné odpojení podle normy ČSN EN 60947–3. Jedná se o bezpečnou izolaci odpojeného obvodu od zdroje elektrické energie. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Tato je poskytována buďto přímým pohledem na odpojenou proudovou dráhu, nebo prostřednictvím ovládacího mechanizmu. Tento požadavek řeší nová řada jističů Acti 9 tím, že popis „0∙OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Pokud zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.

acti9_3

Tuto patentovanou vlastnost nazýváme VisiSafe a je součástí jističů Acti 9.

Jištění proudových chráničů

Jedním z požadavků norem řady ČSN EN 60947 je prokázání uváděných vlastností jisticích a spínacích přístrojů zkouškou. Jde o požadavky na koordinaci ochran, selektivitu přístrojů, vypínací a výdržné proudy přístrojů, kaskádování jističů, apod. Tím jsou garantovány vlastnosti celé soustavy od vzduchového jističe za transformátorem až po modulární jistič v domovní rozvodnici. Všechny tyto vlastnosti jsou vždy zaručeny v rámci jednoho výrobce, který tyto vlastnosti odzkoušel.

acti9_4

Podívejme se blíže na koordinaci přístrojů proudový chránič-jistič. Nezapomínejme, že proudový chránič nemá nadproudovou spoušť a přetížení a zkraty nevypíná. V ČSN EN 61008–1 jsou popsány druhy zkoušek, při kterých se prověřuje koordinace mezi jističi a proudovými chrániči v případech zkratů. Tuto problematiku řeší Schneider Electric jen jedním, plně koordinovaným proudových chráničem. Důvodů je mnoho. Snížení skladových zásob, zjednodušení návrhu a vyloučení chyb, a taky fakt, že Schneider Electric nabízí modulární jističe až do „velikosti“ 25 kA. Využitím vysoké omezovací schopnosti modulárních jističů bylo docíleno plné koordinace jediné řady proudových chráničů (iID) až do velikosti zkratového proudu 25 kA. Zkratový proud je rozhodujícím faktorem jen pro volbu jističe, pokud vyhoví jakýkoli jistič z řady C60, lze zkratový proud při výběru proudového chrániče zcela zanedbat.

Spolehlivá a bezpečná instalace

Praxe ukazuje, že až 30 % přístrojů je během výroby přemístěno nebo zaměněno. Často se tak děje až na stavbě, kdy už je rozvaděč pod napětím a mění se vlastnosti jištěných obvodů. Je tedy nutné s přístroji na DIN liště manipulovat a měnit jejich zapojení. Pozornost se dosud věnovala jen existenci zámků uchycení jističů, které dovolovaly jejich vyjmutí z řady bez nutnosti demontáže propojovací lišty. Ve skutečnosti jsou ale tyto zámky vespod jističe, a pokud je rozvaděč již zapojen, jsou prakticky nedostupné. Nové modulární přístroje mají tyto zámky umístěny na přední horní hraně přístroje a jsou tedy vždy přístupné manipulaci. Výrazně se zkracuje montáž a demontáž přístroje, která navíc nevyžaduje použití dalších nástrojů. Stačí přiložit dva prsty k zámku jističe nebo proudového chrániče a tento přístroj vyjmout a stejným způsobem zajistit.

acti9_5

Nové dvojité svorky přístrojů umožňují snadné a spolehlivé zapojení dvou vodičů různého průřezu a konstrukce (plný, slaněný) do jedné svorky. Toto zapojení nebylo dříve myslitelné bez přídavné odbočovací svorky.

acti9_6

Propojovací lišta je nově umístěna v zadním otvoru svorky a přední otvor je určený pro zapojení vodiče. Na rozdíl od provedení svorky pro propojovací lišty typu vidlička, která se umisťuje v přední části a vodiče za ní, takto provedená svorka zcela vylučuje chybné zapojení vodiče. Odpadá tak situace, kdy už máte „vydrátovanou“ rozvodnici, ale musíte doplnit vodič do zadní svorky, jejíž polohu jen odhadujete.

acti9_7

Efektivita, jakou si zasloužíte

Acti 9 také zvyšuje efektivitu každodenních operací. Systém VisiTrip umožňuje okamžitou identifikaci poruchy, díky čemuž můžete rychle diagnostikovat a vyřešit poruchy a v minimálním čase uvést obvod zpět do chodu. Funkce tak přispívá k efektivnějšímu řízení budovy a omezuje délku výpadků. Systémem VisiTrip jsou osazeny jističe i proudové chrániče.

acti9_8

Komunikační funkce přináší systému Acti 9 inteligenci, účinnost a bezpečnost

Komunikační systém Acti 9 Smartlink vám umožní monitorovat a řídit spotřebu energie na každém podlaží, ve výrobní zóně, v kanceláři nebo dílně. Zároveň vám přináší okamžitou a přesnou informaci o výpadku napájení, takže můžete reagovat rychle a účinně.

Na rozdíl od klasických rozvaděčů, které vyžadují složitou napájecí a komunikační strukturu, lze Acti 9 snadno integrovat do jakéhokoliv řídicího systému budovy. Komunikační systém Acti 9 je založen na protokolu Modbus a je plně převoditelný do všech systémů řízení budov. Významně přispívá k dosažení lepší energetické účinnosti.

Srdcem celého systému je komunikační sběrnice Smartlink. Ta umožňuje připojení až 11 přístrojů, které lze monitorovat i aktivně řídit. Jejím prostřednictvím získáváme stavová i poruchová hlášení, řídíme přístroje, sbíráme data z elektroměrů. Jen takový proces lze zlepšit, který lze průběžně měřit. Smartlink přispívá k efektivnímu řízení budov.

acti9_9

Acti 9 má zelenou

Žádný jiný systém není tak bezpečný, jednoduchý a efektivní, jako Acti 9 a žádný jiný systém zatím nedokázal zajistit vysokou kvalitu a výkon při využití 100 % čistých, recyklovatelných komponent. Zařízení Acti 9 jsou vyrobena ze 100 % recyklovatelných a obnovitelných materiálů a jsou zcela šetrná k životnímu prostředí. Vyhovují tak nárokům na současnou i budoucí environmentální certifikaci a minimalizují dopad na životní prostředí – od návrhu, po celý životní cyklus, až po případnou recyklaci.

Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.schneider-electric.cz.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.schneider-electric.cz

acti9_tablet

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku