ČSN EN 61439-1 ed. 2

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení