Ochrana před dotykem živých částí u elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Základní ochrana elektroměrového rozváděče (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) je zajišťována základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty.

Otevření vnějšího krytu – skříně rozváděče, musí být možné pouze s použitím klíče. Živé části přístrojů, svorkovnice apod. musí být chráněny krytem, který je možno odejmout jen pomocí nástroje, aby se zabránilo jeho neúmyslnému odstranění. Živé části řadových svorek musí zajišťovat ochranu před nebezpečným dotykem prstem.
Vnitřní konstrukce rozváděče musí umožňovat provádění činností v provozu, zejména pod napětím, kterými jsou vizuální prohlídky celkového stavu, činnosti související s instalací zařízení a odstraňováním poruch.
Jako nezbytné prvky řešených ochranných opatření zajišťujících požadavky souvisejících rozváděčových norem a tím i vyhovující stupeň bezpečnosti elektroměrových rozváděčů nutno provést opatření uvedená dále.

Ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody - stupeň ochrany krytem

Stupeň ochrany poskytovaný elektroměrovým rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a vody je vyjádřen kódem IP dle ČSN EN 60529 a ověřený podle ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.3.
Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IP:

  • stupeň ochrany krytem rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) při uzavřených dveřích rozváděče musí být minimálně IP2XC (IP20C) po instalaci provedené podle pokynů výrobce rozváděče; po otevření dveří uvedeného rozváděče musí být zajištěn minimální stupeň krytí IP20. Připouští se prosklené dveře mimo venkovní provedení.
  • stupeň ochrany krytem rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených plných dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20.

Rozváděče určené pro používání v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí musí být opatřeny vhodným zařízením (ventilace, kondenzační otvory atd.), aby se zabránilo škodlivému rosení, při dodržení stanoveného stupně ochrany krytem.

ochrana pred dotykem er 2019 2

Zajišťování dveří elektroměrového rozváděče

Rozváděče se vyrábějí převážně s jednokřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře musí být opatřeny závěrem kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm nebo způsob uzavírání podle požadavků PDS.
Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče. Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochrannou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení.
Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu.
Dveře skříně (případně křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem.

Bezpečnostní značení na dveřích rozváděče ERNM

Dveře rozváděče se ve smyslu normy ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.7 opatřují z vnější strany výstrahou upozorňující na možnost úrazu elektřinou.
Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení rozváděče) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO 7010. Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: „Výstraha; Elektřina“ (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012.
U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku