Úplné kryty dle ČSN EN 60670-24 a jejich návrh v programu E-Config

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Firma Eaton Elektrotechnika s.r.o., nabízí rozvodnice pod omítku a do dutých stěn řady KLV, které byly odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24.

Výhodou úplného krytu je, že se na něj nevztahuje nutnost vydávat prohlášení o shodě, přesto je nutné při jeho výrobě postupovat v souladu s elektrotechnickými předpisy a normami a je nutné posoudit, zda je úplný kryt vhodný pro použití v dané aplikaci. Program E-Config tuto kontrolu umí realizovat za Vás, a navíc nabízí spoustu užitečných funkcí, které Vám návrh úplného krytu ještě více zjednoduší. Nejdříve si ale popišme, co to úplný kryt je a kdy se smí a nesmí používat.

Úplné kryty dle normy ČSN EN 60670-24

Jakýkoliv rozváděč je elektrický výrobek, jehož uvedení na trh se řídí českými zákony, podle kterých je nutné provést shodu zařízení a vydat EU prohlášení o shodě. Vydávat prohlášení o shodě na rozváděč dle normy ČSN EN 61439 však může být někdy výrazná komplikace, např. pokud je bytový rozváděč kompletován přímo na stavbě. Vydání EU prohlášení o shodě rovněž představuje náročnější administrativní zátěž. Pro čistě domovní a podobné pevné elektrické instalace se zatěžovacím proudem do 125 A a jmenovitým napětím do 400 V a zkratovým proudem nepřesahujícím 10 kA je pak vhodným řešením použití krytů (skříní), které byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24. Pokud osadíme takovýto úplný kryt přístroji, nevyrobíme rozváděč, ale integrujeme přístroje do úplného krytu. Odpadá tedy nutnost vydávat EU prohlášení o shodě, což pro elektro firmu znamená značnou úsporu času a úlevu od administrativní zátěže.
Úplný kryt s integrovanými přístroji podléhá revizi spolu s elektrickou instalací. Je třeba připomenout, že úplné kryty jsou vhodné pro domovní a bytové aplikace. To znamená, že úplný kryt není vhodné implementovat např. v obchodech, školách, či v garáži pro odjištění specifických zátěží, např. motorových spotřebičů (kompresory, ventilátory, průmyslová klimatizace apod.) pomocí motorových spouštěčů. Úplné kryty se dělí na dva typy – typ PD pro předem určená zařízení a GP pro všeobecné účely. Podle toho jsou na ně kladeny různé požadavky.

Skříň KLV jako úplný kryt PD

Společnost Eaton má jako úplné kryty PD odzkoušeny rozvodnice pod omítku a do dutých stěn řady KLV ve standardní variantě s DIN lištami. U krytu PD je integrování mechanických a elektrických zařízení ověřeno výrobcem úplného krytu (tj. společností Eaton). Pokyny, které musí výrobce úplného krytu poskytnout koncovému uživateli, provádějícímu instalaci úplného krytu jsou definovány v příloze BB normy ČSN EN 60670-24. Tyto pokyny jsou uvedeny v montážním návodu, který je součástí dodávky krytu a je rovněž volně ke stažení. Pracovník provádějící instalaci úplného krytu PD a integraci spínacích přístrojů pak musí tyto pokyny bezpodmínečně dodržet. Jedná se hlavně o výčet povolených přístrojů, které je možné do krytu PD integrovat. Integrace jiných přístrojů do krytu PD, než těch, které jsou uvedeny v montážním návodu, tak není povolena. Nicméně, seznam povolených přístrojů zahrnuje téměř celé portfolio instalačních přístrojů Eaton, což zajišťuje pokrytí prakticky všech domovních a bytových aplikací. Jelikož integrování mechanických a elektrických zařízení bylo ověřeno výrobcem úplného krytu, není při dodržení návodu u krytu PD nutné počítat ani oteplení.

uplne kryty e config 2

Skříň KLV jako úplný kryt GP

Společnost Eaton nechala multimediální skříň KLV odzkoušet jako úplný kryt GP (úplný kryt pro všeobecné účely). Multimediální provedení obsahuje montážní panel pro elektrická zařízení a jednu DIN lištu. I zde, analogicky jako u krytu PD bylo integrování mechanických a elektrických zařízení ověřeno výrobcem (společností Eaton), nicméně pracovník provádějící instalaci úplného krytu musí realizovat zkoušky a ověření podle kapitoly AA.3 v příloze normy ČSN EN 60670-24.
Popis s rozsahem zkoušek je definován v tabulce AA.2

 

uplne kryty e config 1

Ačkoliv dle normy ČSN EN 60670-24 je možné integrovat instalační přístroje do krytu GP, dle montážního návodu ke skříni KLV použití těchto přístrojů není povoleno. Jsou povoleny pouze elektrická zařízení jako jsou routery, modemy apod. Výpočet oteplení je v takovém případě velice snadný, protože pak stačí pouze sečíst ztrátové výkony jednotlivých elektronických zařízení (uvažuje se soudobost 1) a ty porovnat s maximálním dovoleným ztrátovým výkonem pro daný úplný kryt. V programu E-Config se kontrola oteplení provede automaticky.

uplne kryty e config 3

Návrh rozvodnice v programu E-Config

Základem návrhu úplného krytu v programu E-Config je soupiska (seznam) přístrojů, které budou do daného úplného krytu integrovány. Vytvoření soupisky je velice snadné a intuitivní. U krytu PD je možné přístroje vkládat z databáze přístrojů firmy Eaton, u krytů GP je výběr elektrických zařízení Eaton omezen a další zařízení jako např. modemy je třeba nejdříve nadefinovat jako cizí přístroj včetně jeho ztrátového výkonu. Poté, co máme vytvořenou soupisku, můžeme přístroje osadit (integrovat) do úplného krytu. Jako „rozváděč“ v programu E-Config je potřeba zvolit skříň KLV, která je odzkoušena jako úplný kryt. Osazení je možno provést jediným tlačítkem. Program za nás pohlídá, zda jsou všechny přístroje osazeny a zda nedochází k žádné kolizi. Rovněž je u krytu PD potřeba zaslepit volné výřezy v krycí desce záslepkami, a to tak, aby byl zachován odpovídající stupeň krytí.
Novou funkcí v programu E-Config je možnost vygenerovat na základě vytvořené soupisky přístrojů schéma zapojení. Takové schéma může být použito pro stavební dokumentaci či může být součástí úplného krytu. Toto ocení hlavně elektrikáři, kteří nemají přístup k drahým a složitým kreslícím softwarům i revizní technici, kteří tak mohou úplný kryt zkontrolovat na základě schématu. Schéma zapojení se jedním kliknutím myši vygeneruje na základě vytvořené soupisky. Z tohoto důvodu je vhodné přístroje v soupisce řadit tak, aby odpovídali topologii zapojení (např. vypínač na prvním místě, předřazený chránič na druhém místě a za ním přiřazené jističe). Samozřejmě je následně možné v editoru schémat přístroje libovolně přesouvat. Práce v tomto editoru je velice jednoduchá a intuitivní. Samozřejmostí je pak export do DXF, případně PDF formátu. Editor schémat rovněž umožňuje popisovat jednotlivé vývody, kabely, kontrolovat logiku zapojení a spoustu dalšího.

uplne kryty e config 4
Na závěr už zbývá pouze ověřit, zda byl návrh úplného krytu proveden správně a zda odpovídá normě ČSN EN 60670-24 a montážnímu návodu (zda například nebyly integrovány nepovolené přístroje u krytu PD či zda nebylo překročeno maximální povolené oteplení u krytu GP). K tomu slouží funkce „Ověření návrhu“ v programu E-Config. Pokud jsme při návrhu neudělali chybu, spustí se dialogové okno, ve kterém už stačí pouze zadat počet fází, nadefinovat vstupní jistící přístroj a jmenovitý proud. Na základě těchto údajů se vygeneruje protokol o kompletaci úplného krytu, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny údaje o úplném krytu (použitý typ krytu, seznam přístrojů, jmenovitý proud, vypočítaný ztrátový výkon atd.). Ačkoliv norma žádnou dokumentaci k úplnému krytu nevyžaduje, je přesto doporučeno tuto dokumentaci k úplnému krytu dodávat i spolu se schématem zapojení. To při revizi usnadní práci reviznímu technikovi a v případě úprav v budoucnu se pracovník lépe zorientuje. Rovněž to Vaší práci přidává určitou přidanou hodnotu, díky čemuž budete mít před konkurencí vždy náskok.

uplne kryty e config 6

EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Tel.: +420 465 519 632
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku