Jistící prvky v rozváděči distribuční transformovny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro řešení rozváděčů nízkého napětí platí v České republice soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN 60439.

Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení.

Norma ČSN EN 61439-5 ed. 2 používá pro distribuční rozváděče základní termín Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě (kabelová rozvodná skříň) PENDA. Pro účely energetiky byl však zvolen upřesňující termín Rozváděč nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA – rozváděč ověřený dlouhodobými provozními poznatky, vhodný svou vnější konstrukcí pro venkovní instalaci na místech, která mohou být přístupná veřejnosti, provozovaný a udržovaný výhradně oprávněnými osobami, do kterého nemají přístup laici.

jisteni rozvadec transformovna

Jištění osvětlení a zásuvkového vývodu rozváděče

Rozváděč se z přední strany montážního panelu (montážního rámu) doporučuje vybavit svítidlem a zásuvkou 10/16 A, 230 V AC, 50 Hz. Připojení obvodů elektrické instalace 230 V rozváděče (před hlavním jističem, případně pojistkovým odpínačem pro pojistky gTr a/nebo za obchodním – odběratelským měřením) závisí na použití rozváděče.
V případě osazení zásuvky, která bude využita pro připojení přenosného ručního nářadí je nutné u zásuvky umístit tabulku s bezpečnostní značkou příkazu a doplňkovým textem „Při použití elektrických a elektronických zařízení třídy ochrany i tyto připojit přes přenosný proudový chránič pro pohyblivé přívody“.
U jistících prvků, jisticích jednotlivé obvody elektrické instalace rozváděče, které jsou připojeny před přívodními svorkami hlavního jističe nebo pojistkového odpínače pro pojistky gTr, musí jejich zkratová odolnost odpovídat velikosti zkratového proudu. Jinak musí být před jističi umístěna pojistka v pojistkovém odpínači, která patřičně omezí zkratový proud.
U přívodu k jistícím prvkům elektrické instalace rozváděče, musí být umístěna tabulka s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním jističi“.

Jištění přívodních a vývodních jednotek rozváděče

V rozváděči DTS pro jištění přívodní jednotky se použije jako hlavní jisticí přístroj jistič a/nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr, zařízení jistící transformátor vn/nn na straně nn. Dále tyto jistící prvky jistí rozváděč proti přetížení a zkratu a zajišťují jeho ochranu automatickým odpojením od zdroje.
Hlavní jistič podle normy ČSN EN 60947-2 ed. 4 (s charakteristikou vhodnou pro jištění distribučních transformátorů) nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr podle PNE 35 4701, se umísťuje na přední stranu montážního panelu a/nebo montážního rámu.
Hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr se označuje bezpečnostním sdělením – tabulkou s bezpečnostní značkou a doplňkovým textem „Hlavní vypínač“.
Vývodní jednotky – vývody z rozváděče jsou jištěny jističi a/nebo výkonovými pojistkami v pojistkových odpínačích, případně pojistkových lištách (pokud není uživatelem požadováno jinak). Tyto jistící prvky jistí příslušná vedení proti přetížení a zkratu a zajišťují ochranu automatickým odpojením od zdroje.
V případě, možnosti napájení rozváděče z více zdrojů a/nebo zpětného napájení z jednoho zdroje, musí být v rozváděči osazeno bezpečnostní sdělení s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor – zpětný proud“.

Jištění a připojení kompenzačního kondenzátoru

Připojení kondenzátorů řeší ČSN 33 3080. Přívody kondenzátoru zapojené před hlavní jistič (před pojistkový odpínač pro pojistky gTr) budou odjištěny pomocí válcových pojistek osazených v pojistkovém odpínači. Je-li ve skříni namontován kondenzátor pro kompenzaci proudu naprázdno distribučního transformátoru, musí být v blízkosti kondenzátoru uvnitř skříně umístěna tabulka s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor – zbytkový náboj“.
Kompenzační výkon kondenzátoru stanovuje uživatel rozváděče v objednávce.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku