ČSN EN 61439-2 ed. 2

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče