Návrh rozváděče nízkého napětí a postupy kusového ověřování

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ověřování návrhu je určeno k ověření, zda návrh rozváděče odpovídá požadavkům příslušné normy pro rozváděče v souboru ČSN EN 61439. Ověřování návrhu se obvykle provádí na typických uspořádáních v rámci standardního rozsahu výrobků a v době, kdy je výrobek vyvinut.

Rozváděč není normálně ověřován pro konkrétní aplikaci, pokud nezahrnuje významné odchylky od uspořádání, které bylo předtím ověřeno. Za ověření návrhu odpovídá výrobce.

Opakování ověřování v normách výrobku spínacích přístrojů nebo součástí vestavěných do rozváděče se nevyžaduje.
U rozváděče, který je ověřen podle souboru ČSN EN 61439 původním výrobcem a potom vyroben nebo smontován jiným výrobcem, není třeba opakovat ověřování původního návrhu, pokud jsou splněny požadavky a pokyny specifikované a poskytnuté původním výrobcem.
Návrh má být ověřen podle příslušné normy pro rozváděče. Pokud to umožňuje příslušná norma pro rozváděče podle uvážení výrobce, může to být provedeno jednou nebo více z následujících možností:

 • zkoušení;
 • použití přesných pravidel návrhu;
 • strukturované srovnání se zkoušeným referenčním návrhem a posouzení pomocí výpočtu.

Různé možnosti ověřování, kdy a kde může být každá z nich použita, jsou jasně definovány a omezeny, podle toho, co přichází v úvahu, v souboru norem ČSN EN 61439. Všechny přípustné prostředky ověřování návrhu jsou ekvivalentní, pokud jde o dosažené funkční charakteristiky. V některých případech mohou být technické parametry rozváděče ovlivněny ověřovacími zkouškami (např. zkratová zkouška). Tyto zkoušky se tedy neprovádějí na vyrobeném rozváděči, který je určen pro uvedení do provozu.
Výrobce bude udržovat záznam o všech ověřováních návrhu, včetně použitých údajů, provedených výpočtů a srovnání a výsledku provedených zkoušek. Tyto záznamy zkoušek ověřování návrhu jsou součástí duševního vlastnictví výrobce. Takové informace, které jsou součástí duševního vlastnictví, normálně nebudou dány k dispozici třetí straně včetně uživatele, pokud to není výhradním rozhodnutím výrobce.

kusove overeni rozvadec 2020

Kusové ověřování

Provádí se na každém rozváděči, který je vyroben, normálně předtím, než je odeslán ze závodu výrobce. Jeho účelem je odhalit závady v materiálech a provedení a potvrdit jeho správnou a řádnou funkci. Výrobce určí, zda se kusové ověřování provádí během výroby a/nebo po vyrobení.
Provádění kusového ověřování se nepožaduje na přístrojích a soběstačných součástech vestavěných do rozváděče.
Kusové ověřování rozváděče se provádí při použití zkoušky, prohlídky nebo porovnání s pokyny výrobce, jak je podrobně popsáno v příslušné normě pro rozváděče.
Obecně se pro kusové ověřování konstrukce a funkčních charakteristik rozváděče používají tři metody:

 • Ověřování zkoušením se používá pro:
  - vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty,
  - ochranu před úrazem elektrickým proudem a integritu ochranných obvodů (pro šroubové spoje),
  - svorky pro vnější vodiče (připojení),
  - mechanickou činnost, a
  - dielektrické vlastnosti.
 • Ověřování vizuální prohlídkou se používá pro:
  - stupeň ochrany skříní,
  - vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (pro omezené podmínky),
  - ochranu před úrazem elektrickým proudem a integritu ochranných obvodů (pro účinnou kontinuitu mezi neživými částmi rozváděče a ochranným vodičem, a účinnost rozváděče, pokud jde o vnější poruchy).
 • Ověřování podle pokynů výrobce součástí a původního výrobce, kde to přichází v úvahu, se používá pro:
  - vestavění spínacích přístrojů a součástí,
  - vnitřní elektrické obvody a spoje, a
  - svorky pro vnější vodiče (připojení).

Pokud uživatel požaduje podrobné informace týkající se kusového ověřování rozváděče, má být o to požádáno ve specifikaci uživatele.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

Číslo je zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Revizní a provozní měřicí přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.