Jak na ochranu při poruše u strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochrana při poruše má zabraňovat nebezpečným situacím v případě poruchového stavu izolace mezi živými částmi a neživými částmi.

Pro každý obvod nebo část elektrického zařízení musí být použito alespoň jedno z následujících opatření:

 • opatření zabraňující výskytu dotykového napětí; nebo
 • automatické odpojení elektrického napájení předtím, než se kontakt s dotykovým napětím může stát nebezpečným.

ochrana pri porusu 2021 1

Zabránění výskytu dotykového napětí

Opatření zabraňující výskytu dotykového napětí zahrnují:

 • použití zařízení třídy II nebo ekvivalentní izolaci;
 • elektrické oddělení.

Ochrana použitím zařízení třídy II nebo rovnocennou izolací
Toto opatření má zabránit výskytu dotykových napětí na přístupných částech v důsledku poruchového stavu základní izolace.
Tato ochrana je zajištěna jedním nebo několika následujícími způsoby:

 • elektrické přístroje nebo zařízení třídy II (dvojitá izolace, zesílená izolace nebo ekvivalentní izolace podle ČSN EN 61140 ed. 3);
 • sestavy spínacích a řídicích přístrojů s celkovou izolací podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2;
 • přídavná nebo zesílená izolace podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Ochrana elektrickým oddělením
Elektrické oddělení jednotlivého obvodu má zabránit dotykovému napětí způsobenému dotykem s neživými částmi, které mohou být pod napětím v důsledky poruchového stavu základní izolace živých částí tohoto obvodu. Pro tento typ ochrany platí požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

ochrana pri porusu 2021 3

Ochrana automatickým odpojením elektrického napájení

Automatické odpojení el. napájení jakéhokoliv obvodu ovlivněného poruchovým stavem izolace má zabránit nebezpečnému stavu vyplývajícímu z dotykového napětí.
Toto opatření spočívá v přerušení jednoho nebo více pracovních vodičů automatickým zapůsobením ochranného přístroje v případě poruchového stavu. K tomuto přerušení musí dojít v dostatečně krátké době, aby byla doba trvání dotykového napětí omezena na dobu v mezích specifikovaných v příloze A normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 pro sítě TN a TT. Toto opatření vyžaduje koordinaci mezi:

 • typem napájecí soustavy, impedancí napájecího zdroje a uzemňovací soustavou;
 • hodnotami impedance různých prvků vedení a souvisejícími cestami poruchového proudu obvodem ochranného pospojování;
 • charakteristikami ochranných přístrojů používaných pro zjišťování poruchového stavu (stavů) izolace.

Toto ochranné opatření zahrnuje jak:

 • ochranné pospojování neživých částí,
 • tak jedno z následujících opatření:
  a) V sítích TN lze použít dále uvedené ochranné přístroje:
  – přístroje jistící proti nadproudům;
  – proudové chrániče (RCD) a přidružený přístroj (přístroje) jistící proti nadproudům.
  b) v sítích TT buď:
  – RCD a přidružený přístroj (přístroje) jistící proti nadproudům pro vyvolání automatického odpojení elektrického napájení při zjištění poruchového stavu izolace z živé části k neživým částem nebo k zemi, nebo
  – přístroje jistící proti nadproudům lze použít pro ochranu před poruchovým stavem za předpokladu, že je trvale a spolehlivě zaručena přiměřeně nízká hodnota impedance poruchové smyčky Zs.
  c) v sítích IT musí být splněny příslušné požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Během poruchového stavu izolace se musí udržovat zvukový a optický signál. Po vyvolání se pak může zvukový signál ručně umlčet. To mů-že vyžadovat dohodu mezi dodavatelem a uživatelem o zajištění přístrojů pro monitorování izolace a/nebo systému (systémů) lokalizace poruchového stavu izolace.

ochrana pri porusu 2021 2

Kde je k dispozici automatické odpojení podle a) a nemůže být zajištěno odpojení v době stanovené viz. tab. 1, musí být použito přídavné pospojování nutné k tomu, aby byly splněny požadavky pro ochranu snížením dotykového napětí pod 50 V.
Pokud je použit výkonový pohon (PDS), musí být zajištěna ochrana před poruchovým stavem pro ty obvody výkonového pohonu, které jsou napájeny měničem. Pokud není tato ochrana zajištěna v měniči, musí být nutná ochranná opatření v souladu s instrukcemi výrobce měniče.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku