ČSN EN 61140 ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení