Zvláštní charakteristiky staveništních rozváděčů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Staveništní rozváděč sestává z jedné vstupní jednotky a jedné nebo několika výstupních jednotek a může zahrnovat měřicí jednotku (jednotky) a transformátorovou jednotku (transformátorové jednotky).

Výstupní jednotka (jednotky) může (mohou) zajišťovat různé funkce, jako například: napájení jiných staveništních rozváděčů, osvětlení strojů nebo elektrických nástrojů nebo jiných zařízení na staveništi.
Staveništní rozváděč může být určen k vzájemnému propojení tak, že je vytvořena instalace nebo část instalace ve formě řady staveništních rozváděčů. Kromě všech jejich charakteristik se na ně vztahují stejná pravidla pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, a zajišťují, je-li to možné, selektivní ochranu vhodnou volbou například vypínací schopností, nastavení proudu a provozní doby.
Tyto různé charakteristiky jsou stanoveny výrobcem nebo jsou předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem se zřetelem na druh napájení a/nebo rozvodnou síť a příslušné požadavky na instalaci.
Podle příslušných norem pro instalaci souboru ČSN 33 2000 je třeba uvažovat o svodičích přepětí SPD pro ochranu proti přepětím.

stavba 2018 2

Vstupní jednotka

Zařízení pro připojení kabelů (svorky, připojovací zařízení, konektory nebo přístroj tvořený vidlicí a zásuvkou) musí být kompatibilní se jmenovitým proudem staveništního rozváděče.
Musí být použito zařízení pro bezpečné odpojení a nadproudová ochrana.
Musí být k dispozici prostředky pro zajištění zařízení pro bezpečné odpojení ve vypnuté poloze.
Nadproudová ochrana však může být vypuštěna, je-li staveništní rozváděč dostatečně chráněn nadproudovou ochranou umístěnou v předřazeném (napájecím) staveništním rozváděči. V tomto případě musí výrobce rozváděče poskytnout uživateli relevantní informace pro správnou volbu předřazené ochrany.
Podle normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 mohou být zásuvkové spoje použity jako zařízení pro bezpečné odpojení.

Měřicí jednotka

Měřicí jednotka má být navržena dodavateli elektrické energie nebo s jejich souhlasem, pokud měřicí přístroj má být použit (přístroje mají být použity) pro měření spotřebované energie pro účely placení energie uvedeným dodavatelům.
Měřicí jednotky, které nejsou určeny pro účely placení energie dodavatelům elektrické energie, nemusí být navrženy těmito dodavateli nebo s jejich souhlasem.

Transformátorová jednotka

Tato jednotka může zahrnovat transformátorovou jednotku nízké napětí/malé napětí (LV/ELV) a/nebo transformátorovou jednotku nízké napětí/nízké napětí (LV/LV).

Jednotka LV/ELV
Tato jednotka může být buď typu LV/SELV nebo LV/PELV.
Platí požadavky uvedené v normách ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN 33 200-4-41 ed. 3 a IEC/TS 61201. Jednotka tohoto typu sestává v podstatě z:

 • a) ochranných a řídicích zařízení v primárním obvodu;
 • b) transformátoru, který musí odpovídat IEC 61558-2-23;
 • c) ochranných a řídicích zařízení pro výstupní obvod (obvody).

Jednotky LV/LV
Platí požadavky uvedené v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Každá jednotka LV/LV sestává v podstatě z:

 • a) ochranných a řídicích zařízení v primárním obvodu;
 • b) transformátoru nn/nn, což musí být oddělovací ochranný transformátor odpovídající ČSN EN 61558-2-23 ed. 2;
 • c) ochranných a řídicích zařízení pro výstupní obvod (obvody);
 • d) vývodů, buď svorek nebo zásuvek. Zásuvky musí být chráněny.

Bez ohledu na bod b) transformátor nemusí být oddělovací ochranný transformátor, je-li jeho nulový bod spojen kabelem s ochrannou svorkou vně skříně. Tento kabel musí být označen štítkem co nejblíže svorce. Také platí požadavky a), c) a d).

Výstupní jednotky

Každá jednotka sestává z jednoho nebo několika výstupních obvodů.

 • a) Musí být k dispozici prostředky pro bezpečné odpojení, spínání zátěže, nadproudová ochrana a ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí. Tyto funkce mohou být zajištěny jedním nebo více zařízeními.
 • b) Přístroj pro spínání zátěže musí být snadno přístupný bez použití klíče nebo nástroje při obvyklém používání. To znamená, že staveništní rozváděč může mít dveře zavřené klíčem nebo nástroji pro jiné účely (např. zavření na konci provozní doby) a otevírají se během obvyklého používání.
 • c) Spínací přístroj musí pracovat současně na všech pólech a zahrnovat všechny fázové vodiče. Pokud jde o spínání nulového vodiče, viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.
 • d) Výstupní obvody mohou být připojeny zásuvkami nebo svorkami pro přímé připojení.
 • e) Zásuvky musí být chráněny:
  - před nebezpečným dotykem živých částí nebo neživých částí podle ČSN 33 2000-7-704 ed. 3; Tam, kde jsou použity pro ochranu RCD, jeden RCD může chránit několik zásuvek. Je však třeba věnovat pozornost vlivům neúmyslného vypnutí, např. když RCD chrání více než 6 zásuvek. Tam, kde jsou použity RCD, je třeba věnovat pozornost charakteru zátěže, např. přítomnosti vysokofrekvenčních a/nebo stejnosměrných složek.
  - před nadproudem ochranami, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje jmenovitý proud zásuvky. Ochrana může chránit více než jednu zásuvku (neplatí pro sítě IT). Je třeba věnovat pozornost vlivům neúmyslného vypnutí, např. když nadproudová ochrana chrání více než jednu zásuvku.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku