Prostředky zvýšené ochrany

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prostředky zvýšené ochrany musí zajišťovat jak základní ochranu, tak ochranu při poruše. Takové prostředky ochrany jsou specifikovány níže. Musí se provést taková opatření, aby bylo nepravděpodobné, že by se ochrana zajišťovaná prostředky zvýšené ochrany znehodnotila, a aby byl nepravděpodobný výskyt jedné poruchy.

Ochranná impedance

Ochranná impedance musí spolehlivě omezovat dotykový proud na hodnoty uvedené v čl. 5.2.7 normy ČSN EN 61140 ed. 3. Ochranná impedance musí vyhovět elektrickému namáhání stanovenému pro izolaci, kterou přemosťuje. Tyto požadavky platí také pro jakoukoli pravděpodobnou poruchu jedné součástky ochranné impedance.

Zdroj omezeného proudu

Zdroj omezeného proudu musí být navržen tak, aby nemohl dodávat dotykové proudy přesahující hodnoty uvedené v čl. 5.2.7 normy ČSN EN 61140 ed. 3.
Tento požadavek platí také pro pravděpodobné poruchy jedné součástky zdroje omezeného proudu. Mezní hodnoty by měly být stanoveny příslušnou technickou komisí.

prostredky zvysene ochrany

Zesílená izolace

Zesílená izolace musí být navržena tak, aby byla schopna odolávat elektrickému, tepelnému a mechanickému namáhání a vlivům prostředí se stejnou spolehlivostí ochrany, jako dvojitá izolace (základní izolace a přídavná izolace).
To vyžaduje náročnější návrh a zkoušky, než jsou stanoveny pro základní izolaci (viz ČSN EN 60664-1 ed. 2).
Například u nízkonapěťových instalací se pro zesílenou izolaci, pokud jde o impulsní napětí při uplatnění koncepce kategorií přepětí (viz kapitola 443 normy ČSN 33 2000-4-444), stanoví, že musí být dimenzována tak, aby vyhověla požadavkům na kategorii přepětí o jednu vyšší, než je určena pro základní izolaci.
Přesto, že se zesílená izolace používá většinou v nízkonapěťových instalacích a zařízeních, není její uplatnění vyloučeno ani u vysokonapěťových instalací a zařízení.

Ochranné oddělení obvodů

Ochranného oddělení obvodu od ostatních obvodů musí být dosaženo pomocí

  • základní izolace a přídavné izolace, kdy každá je určená pro nejvyšší přítomné napětí, tj. pomocí dvojité izolace, nebo
  • zesílené izolace uvažované pro nejvyšší přítomné napětí, nebo
  • ochranného stínění s ochranným stíněním odděleným od každého sousedního obvodu základní izolací uvažovanou pro napětí sousedního obvodu, nebo
  • kombinací těchto prostředků.

Jestliže jsou vodiče odděleného obvodu spolu s vodiči jiných obvodů obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném uskupení vodičů, musí být tyto vodiče jednotlivě nebo společně izolovány na nejvyšší přítomné napětí tak, aby bylo dosaženo dvojité izolace.
Jestliže je mezi oddělené obvody zapojena jakákoli součástka, tak musí vyhovovat požadavkům na ochrannou impedanci.

Ostatní prostředky

Jakékoli další prostředky zvýšené ochrany jak pro základní ochranu, tak pro ochranu při poruše, musí vyhovovat požadavkům čl. 4.1 normy ČSN EN 61140 ed. 3 pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku