ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat.

EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. Neplatí pro ochranu před úrazem od připojených zařízení. Pro tuto ochranu platí příslušné normy výrobků. Zabývá se v zásadě ochranou v prostorech normálních a nebezpečných.
Stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektrických instalacích, a to především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy požadavky na uplatnění doplňkové ochrany.

ilustracni_foto

V každé části instalace musí být uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatřeni:

 • automatické odpojení od zdroje
 • dvojitá nebo zesílená izolace
 • elektrické odděleni pro napájeni jednoho spotřebiče
 • malé napětí (SELV a PELV)

Ochrana zábranou se může použít pouze v instalacích přístupným osobám znalým nebo poučeným, nebo osobám pracujícím pod dozorem nebo dohledem osob znalých nebo poučených.
Ochrana nevodivým okolím, neuzemněným pospojováním a elektrickým oddělením pro napájení vice než jednoho spotřebiče se mohou uplatnit pouze, je-li instalace pod dozorem znalých nebo poučených osob, takže v nich není možné provést změny.
Různá ochranná opatřeni se nesmi vzájemně ovlivňovat tak, aby porucha jednoho ochranného opatřeni mohla narušit ostatní ochranná opatřeni.

Opatřeni na ochranu při poruše mohou být vynechána:

 • u kovových konzol pro upevnění izolátorů venkovního vedení, které jsou chráněny polohou
 • u oceli vyztužených betonových sloupů pro venkovní vedeni
 • u neživých častí, které pro své omezené rozměry (přibližně 50 mm × 50 mm) nebo pro své umístění nemohou byt uchopeny nebo se dotýkat lidského těla na velké ploše

Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu děli na:

 • normální
 • nebezpečné
 • zvláště nebezpečné

1/ Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

Požadavky na základní ochranu (ochranu před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) - příloha A a B:

Příloha A - Prostředky základní ochrany

1/ Základní izolace živých částí
Izolace je určena k tomu, aby bránila dotyku živých části. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením.

2/ Přepážky nebo kryty
Přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí. Minimální krytí je IP2X...IPXXB, nebo IP4X...IPXXD u vodorovných, snadno přístupných krytů. Kryty musí být upevněny a musí mít dostatečnou stabilitu a trvanlivost.
Kryty mohou jit otevřít jen:

 • klíčem nebo
 • po samočinném odpojení nebo
 • pokud jsou živé části uvnitř krytu za přepážkami (IP2X...IPXXB)

Příloha B - Zábrany a ochrana polohou (umístěním mimo dosah)

1/ Zábrany
Zábrany jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však úmyslnému dotyku.
Zábrany mohou byt odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby to bránilo jejich neúmyslnému odstraněni.

2/ Ochrana polohou (umístěním mimo dosah)
Ochrana polohou (umístěním mimo dosah) je určena pouze k tomu, aby bránila nahodilému dotyku živých částí.
Části současně přístupné znamená pod 2,5 m.

obr1

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.