Proudové chrániče a nepřerušované napájení v elektrické instalaci

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při volbě proudových chráničů ve střídavých sítích musí být, je-li to relevantní, brány v úvahu mimo jiné i požadavky na nepřerušované napájení. Jedním proudovým chráničem může být chráněno více obvodů než jeden.

Je však třeba dbát na zvláštní případy, jako je selektivita, nepřerušené napájení atd. Jestliže se vyžaduje nepřerušované napájení, nesmějí se používat proudové chrániče, které automaticky odpojí v případě snížení síťového napětí nebo při přerušení síťového napájení a které při obnovení napětí zůstávají vypnuté.

chranice neprerusovane napajeni 2019 1

Volba proudového chrániče pro nepřerušované napájení

Proudové chrániče musí být voleny a montovány tak, aby během předpokládané normální funkce bylo nežádoucí odpojení nepravděpodobné. Za tím účelem může být instalace chráněná více než jedním proudovým chráničem

  • za předpokladu, že chrání několik jednotlivých samostatně chráněných obvodů; nebo
  • je-li mezi proudovými chrániči zajištěna selektivita.

Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání způsobenému reziduálními proudy (proudy ochranným vodičem a unikajícími proudy), je třeba věnovat péči, aby celkové reziduální proudy zařízení od proudového chrániče na straně zátěže byly menší než 0,3násobek jmenovitého reziduálního pracovního proudu.
V případě zásuvkových obvodů chráněných jediným proudovým chráničem, zvláště pak v případě proudových chráničů s IΔn ≤ 30 mA, by se měla věnovat pozornost počtu chráněných zásuvek a povaze zařízení, které k nim bude pravděpodobně připojováno.
V určitých případech, např. spínání spotřebičů, kdy nabíjení velkých kapacit filtrů může způsobit vypínání chráničů obecného typu, se doporučuje použít chrániče typu S nebo chrániče s časovým zpožděním.
Odpojení od zdroje v důsledku působení proudových chráničů může narušit provoz některých zařízení, jako jsou zařízení na zpracování dat i mrazničky. V takových případech je možno použít zvláštní opatření, jako je:

  • speciální ochrana oddělená od proudového chrániče;
  • přímé napájení před oddělovací transformátor.

chranice neprerusovane napajeni 2019 2

Odolnost proudového chrániče vůči nežádoucímu vypínání

Proudový chránič musí být volen tak, aby byl vůči nežádoucímu vypínání při předpokládaném použití odolný.
Obecné typy proudových chráničů vyhovující normám ČSN EN 61008-1 ed. 3 nebo ČSN EN 61009-1 ed. 3 a typy bez časového zpoždění podle normy ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe mohou být vůči nežádoucímu vypínání odolné při obecném uplatnění. Aby se snížila pravděpodobnost nežádoucího vypínání, je možno použít proudové chrániče s vysokou odolností proti obtěžujícímu vypínání (např. typu S).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku