Nové normy pro rozváděče nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jedná se o normu ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. A dále o normu ČSN EN 61439-2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděč.

ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (vydání – říjen 2010)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-1:2009, která přejímá mezinárodní normu IEC 61439-1:2009 modifikovaně.

Daná norma s účinností od 2014-11-01 nahradí ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000.

vyroba_rozvadecu

Hlavní změny proti předcházejícímu vydání:

 • byla zrušena dvojí úloha ČSN EN 60439-1 ed. 2 jako normy výrobku, která byla platná sama o sobě, a jako normy se všeobecnými ustanoveními pro rozváděče, na něž se vztahovala dílčí část souboru ČSN EN 60439 pro výrobky;
 • v důsledku toho je ČSN EN 61439-1 pouze normou se všeobecnými ustanoveními, na niž se mají odvolávat dílčí části souboru ČSN EN 61439 pro výrobky;
 • normou výrobku nahrazující ČSN EN 60439-1 ed. 2 je ČSN EN 61439-2;rozlišování mezi typově zkoušenými rozváděči (TTA) a částečně typově zkoušenými rozváděči (PTTA) je eliminováno metodou ověřování;
 • jsou zavedeny tři odlišné, avšak ekvivalentní typy ověřování požadavků: ověřování zkoušením, ověřování výpočtem/měřením, nebo ověřování splněním pravidel pro konstrukci;
 • byly objasněny požadavky týkající se oteplení;
 • je podrobněji popsán součinitel soudobosti (RDF);
 • byly zahrnuty požadavky z normy pro prázdné skříně pro rozváděče (ČSN EN 62208);
 • celá struktura normy je přizpůsobena její nové funkci jako normy se všeobecnými ustanoveními.

V této normě jsou stanoveny definice a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověřování pro rozváděče nn.

Tato norma platí pro rozváděče nn (ROZVÁDĚČE) pouze tehdy, vyžaduje-li to příslušná norma pro ROZVÁDĚČE, takto:

 • ROZVÁDĚČE, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V u střídavého proudu, nebo 1 500 V u stejnosměrného proudu;
 • stabilní nebo mobilní ROZVÁDĚČE kryté nebo nekryté;
 • ROZVÁDĚČE určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie, a pro řízení elektrických spotřebičů;
 • ROZVÁDĚČE navržené pro používání ve zvláštních provozních podmínkách, například na lodích, v kolejových vozidlech, pro zařízení ve výbušných prostředích, a pro použití v domácnosti (s nekvalifikovanou obsluhou), pokud jsou splněny příslušné specifické požadavky;
 • ROZVÁDĚČE navržené pro elektrická zařízení strojů. Doplňující požadavky pro ROZVÁDĚČE, které jsou součástí stroje, jsou uvedeny v souboru IEC 60204.

Tato norma platí pro všechny ROZVÁDĚČE, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizovány a vyráběny ve velkém množství.

Pro nový restrukturalizovaný soubor IEC 61439 (budoucí soubor ČSN EN 61439) se předpokládají tyto části:

 • ČSN EN 61439-1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
 • ČSN EN 61439-2: Výkonové ROZVÁDĚČE (ROZVÁDĚČE PSC)
 • ČSN EN 61439-3: Rozvodnice (nahradí IEC 60439-3)
 • ČSN EN 61439-4: Staveništní ROZVÁDĚČE (nahradí IEC 60439-4)
 • ČSN EN 61439-5: ROZVÁDĚČE pro rozvod energie (nahradí IEC 60439-5)
 • ČSN EN 61439-6: Přípojnicové rozvody (nahradí IEC 60439-2)

 

ČSN EN 61439-2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče (vydání – říjen 2010)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-2:2009, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 61439-2:2009.

Tato norma definuje specifické požadavky na výkonové rozváděče (ROZVÁDĚČE PSC), jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC.

Pozn. výkonový rozváděč (ROZVÁDĚČ PSC) (power switchgear and controlgear assembly (PSC-ASSEMBLY)): ROZVÁDĚČ nn používaný pro rozvod a regulaci energie pro všechny typy zátěží, určený pro průmyslové, komerční a podobné aplikace, kde se nepředpokládá ovládání laiky.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku