Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat potřebná ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby opatření byla v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Kovové neživé části elektroměrového rozváděče přístupné dotyku se musí chránit před nebezpečným dotykovým napětím.
Elektroměrový rozváděč musí mít ochranný vodič pro zajištění funkce automatického odpojení od zdroje napájení pro:

  • ochranu před důsledky poruch uvnitř rozváděče (netýká se rozváděčů splňujícího požadavky stanovené normou na ochranu celkovou izolací);
  • ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče.

bezpecnost el rozvadec 2021 1

Požadavky na spojitost uzemnění zajišťující ochranu před důsledky poruch v rozváděči a požadavky na ochranné vodiče zajišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče stanovuje norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení v čl. 8.4.3.2. Průřez ochranných vodičů PE a PEN v rozváděči, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vypočtená dle vzorce uvedeného v Příloze B normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3.
Vodiče PEN a vodiče PE v elektroměrovém rozváděči musí mít stejnou izolaci jako fázové vodiče.
Pro vodiče PEN v elektroměrovém rozváděči platí dále uvedené doplňující požadavky:

  • minimální průřez musí být 10 mm² pro měděné vodiče nebo 16 mm² pro hliníkové vodiče;
  • vodič PEN musí mít průřez, který nesmí být menší než průřez požadovaný pro nulový vodič;
  • konstrukční část se nesmí používat,jako vodič PEN.

bezpecnost el rozvadec 2021 2

Pokud je v elektrické síti použita uzemňovací soustava TT, musí být v rozváděči použito jedno z dále uvedených opatření dohodnutých mezi uživatelem a výrobcem:

  • dvojitá nebo zesílená izolace přívodních vodičů, nebo
  • ochrana proudovým chráničem na přívodním obvodu.

Požadavky na svorky pro vnější ochranné vodiče připojované k rozvaděčům upřesňují normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 a ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, leden 2022

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě a sběrnice.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku