Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat potřebná ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby opatření byla v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Kovové neživé části elektroměrového rozváděče přístupné dotyku se musí chránit před nebezpečným dotykovým napětím.
Elektroměrový rozváděč musí mít ochranný vodič pro zajištění funkce automatického odpojení od zdroje napájení pro:

  • ochranu před důsledky poruch uvnitř rozváděče (netýká se rozváděčů splňujícího požadavky stanovené normou na ochranu celkovou izolací);
  • ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče.

bezpecnost el rozvadec 2021 1

Požadavky na spojitost uzemnění zajišťující ochranu před důsledky poruch v rozváděči a požadavky na ochranné vodiče zajišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče stanovuje norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení v čl. 8.4.3.2. Průřez ochranných vodičů PE a PEN v rozváděči, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vypočtená dle vzorce uvedeného v Příloze B normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3.
Vodiče PEN a vodiče PE v elektroměrovém rozváděči musí mít stejnou izolaci jako fázové vodiče.
Pro vodiče PEN v elektroměrovém rozváděči platí dále uvedené doplňující požadavky:

  • minimální průřez musí být 10 mm² pro měděné vodiče nebo 16 mm² pro hliníkové vodiče;
  • vodič PEN musí mít průřez, který nesmí být menší než průřez požadovaný pro nulový vodič;
  • konstrukční část se nesmí používat,jako vodič PEN.

bezpecnost el rozvadec 2021 2

Pokud je v elektrické síti použita uzemňovací soustava TT, musí být v rozváděči použito jedno z dále uvedených opatření dohodnutých mezi uživatelem a výrobcem:

  • dvojitá nebo zesílená izolace přívodních vodičů, nebo
  • ochrana proudovým chráničem na přívodním obvodu.

Požadavky na svorky pro vnější ochranné vodiče připojované k rozvaděčům upřesňují normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 a ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku