Ideální teplotní podmínky v elektrických průmyslových skříních

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vhodné udržení a řízení teploty v průmyslových skříních je rozhodujícím faktorem z hlediska provozní spolehlivosti všech instalovaných elektrických komponent. Zmíněná teplota získává více na významu, pokud jsou skříně vybaveny komponenty skládající se z polovodičových součástek.

Případný neplánovaný servis vzniklý kvůli přehřátí nebo podchlazení komponent se nemile odráží na vícenákladech a celkovém pohledu na (ne)fungující předané zařízení nebo technologii.

Topná tělesa a teplovzdušné ventilátory

Pro zajištění bezporuchové funkce elektronických zařízení a elektrických komponentů je často nutné zvolit vyhřívání vnitřních prostor skříní právě pomocí topných těles či teplovzdušných ventilátorů. Tímto jednoduchým a levným opatřením lze zabránit poškození nebo nefunkčnosti zařízení v důsledku kondenzace vody nebo nízkých teplot. Provozní výpadky tímto způsobené a vzniklé následné náklady většinou mnohonásobně převýší výdaje na pořízení zmíněných kvalitních topných těles. Napájecím napětím je zpravidla 230 V AC a různé napěťové hladiny DC aplikace.

teplotni podminky 2021 2
Při požadavku na vyhřívání skříní a stanovení potřebného topného výkonu je nutné znát rozměry a použitý materiál skříně, umístění skříně, požadovanou minimální teplotu ve skříni, a možnou minimální teplotu okolí. Topná tělesa se zpravidla umísťují do menších skříní, kde není nutné použití velkých topných výkonů. Naopak teplovzdušné ventilátory jsou umísťovány do středních a velkých skříní nebo rozlehlých skříňových polí, kde je nutné použít velké topné výkony s nutností rozvíření tepla po celém vnitřním objemu skříně.

teplotni podminky 2021 3

Ventilátory s filtrem a chladící jednotky Peltier

Dosahování vysokých teplot vnitřního prostoru skříně může mít neblahý vliv na spolehlivost nebo životnost elektrických zařízení. Snahou je snižovat teplotu v prostoru skříně a zabránit tak přehřívání. Návrh způsobu chlazení, stejně jako ohřívání, závisí na velikosti produkovaného tepla všech instalovaných komponentů, teplotě okolního vzduchu, velikosti skříně a jejího umístění. K výběru jsou dvě možnosti – ventilátory s filtrem pracující na výměně okolního vzduchu s otepleným vzduchem uvnitř skříně nebo použití aktivního chlazení v našem případě elektrické chladící jednotky Peltier pracujícím na principu peltierova jevu.
Ventilátory s filtrem využívají technologie vzduchových klapek, které se v případě potřeby otevírají nebo zavírají. Tím dosahují vyššího proudění, efektivnějšího chlazení a zároveň brání přístupu nečistot nebo stříkající vodě do vnitřního prostoru skříně. Nedílnou výhodou je taktéž rychlá instalace pomocí „rohatek“, které zajišťují vysokou těsnost. Použitím pouze jedné filtrační vložky na výstupní mřížce se snižují náklady na údržbu. Napájecím napětím je 230 V AC, pro potřeby DC aplikací jsou hodnoty napájecího napětí 24 V a 48 V.

teplotni podminky 2021 4
Pokud není vhodné použit ventilátory k chlazení skříně z důvodu vyšší okolní teploty či potřeby vyššího krytí, pak je nutné sáhnout po dražším aktivním typu chlazení. Tím se nabízí elektrické chladící jednotky Peltier, které jsou bez provozních chladících kapalin, což je jejich nespornou výhodou. Principem je jednoduchý přenos tepla pomocí polovodičových destiček z vnitřního prostoru skříně ven do okolí. Další výhodou je funkce chlazení i ohřevu v jednom zařízení. Pouhým přepólováním stejnosměrného napájení se změní tok tepla. Zařízení Peltier lze namontovat na skříň v libovolné pozici, bez obavy o správnou funkci. Jednotky jsou s vysokým stupněm krytí a mohou pracovat až do teplot +90°C. Jsou proto vhodná i do horkých a velmi znečištěných prostředí.
Jednotky Peltier jsou rozděleny do kategorií podle velikosti, příkonu a napájecího napětí tj. 230 V AC nebo 24 V DC. K ochraně před přehřátím jsou vybaveny teplotním kontaktem, upozorňující obsluhu na dosažení rizikové teploty a také teplotní ochranou, která při dosažení pevně nastavené teploty jednotku vypne.

Regulace a řízení topných a chladících zařízení

Pro regulaci topných těles, teplovzdušných ventilátorů, ventilátorů s filtrem a chladících jednotek Peltier je doporučeno použít regulátorů, které zajišťují vypnutí při nastavené hodnotě, čímž dochází k úspoře elektrické energie a nedochází ke zbytečnému vyhřívání nebo chlazení skříně. Regulátory jsou děleny podle funkce na termostaty pro sledování teploty a hygrostaty pro sledování vlhkosti.
Termostaty mohou být nastavitelné a pevně nastavené. Nastavitelný termostat je možné v rámci rozsahu nastavit na požadovanou hodnotu naopak pevně nastavený má hodnotu nastavenou již z výroby. Výhodou je zabránění nechtěného nebo i úmyslného teploty, čímž je zajištěna zvýšená ochrana zařízení. Novinkou na trhu jsou mechanické termostaty typu KTO 111 a KTS 111 s bimetalem, které mohou být použity až do výšky 5 000 metru na mořem. Zapojení je pomocí push-in svorek a jsou přesnější díky zajištěním lepšího průtoku vzduchu.

teplotni podminky 2021 5
Pro zamezení vzniku kondenzace se pro regulaci topení používají hygrostaty, které sledují relativní vlhkost ve skříni. Opět je možné si vybrat z pevně nastavených nebo nastavitelných mechanických či elektronických hygrostatů. Pevně nastavené hygrostaty jsou nastaveny na hodnotu 65% relativní vlhkosti. Při této vlhkosti začíná riziko vzniku kondenzace. U nastavitelných je možné volit požadovanou hodnotu od 40 do 90% relativní vlhkosti. Pro dokonalé řízení teploty a vlhkosti je tak kombinace termostatu a hygrostatu, což je právě docíleno u termo-hygrostatu ETF 012. Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky ať již z důvodu nízké teploty či možnosti vzniku kondenzace, termo-hygrostat tak zareaguje. V konečném důsledku tak chrání všechna instalovaná zařízení z důvodu nákladů na servis či omezení jejich životnosti.

GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, 612 00 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. CZ: +420 541 235 532
Tel. SK: +421 255 640 293
www.ghvtrading.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku