Elektrická zařízení v kuchyních - 3. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Častým problémem v návrhu nových či rekonstruovaných stravovacích zařízení je elektroinstalace. Toto platí ale i pro drobnější kuchyňské provozy, kdy projektant či zřizovatel znejistí a zbytečně uplatňuje užití postupů vhodných pro velkokuchyně.

8. Elektrické obvody ovládané centrálním vypínačem kuchyně

Všechny zásuvky určené pro připojení kuchyňských strojků a strojů v ostatních kuchyních (nářezové strojky, kráječe, varné konve atd.) se připojí na obvod, který je ovládán centrálním vypínačem kuchyně. Pouze zásuvky napájející mrazicí a chladicí zařízení není nutno k těmto obvodům připojovat.
V ostatních kuchyních uvedených v článku musí být všechny samostatné obvody určené pro jednotlivé gastronomické stroje a zařízení ovládatelné centrálním vypínačem kuchyně. Pouze samostatné obvody pro napájení mrazicích a chladicích zařízení nemusí být takto připojeny.

9. Světelné obvody v kuchyních

Na světelné obvody a na ně připojená svítidla v bytových a obdobných kuchyních nejsou kladeny žádné doplňující požadavky nad rámec základních ustanovení uvedených v ČSN 33 2130 ed. 3.
V gastronomických zařízeních (velkokapacitních kuchyních, kuchyních pohostinství, hotelových kuchyních, kuchyních pro úpravu dovezených hotových jídel atd.) se navrhují v každé místnosti alespoň dva světelné obvody.
Požadavek uvedený výše neplatí u pomocných prostor (úklidová komora, příruční sklady a podobně).
Nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin je nutno použít svítidel, která neohrožují tyto potraviny možnou kontaminací odkapáváním náplní předřadných přístrojů, nebo v případě poškození roztříštěnými částicemi odpadlými ze svítidla.
Spínače osvětlení, pokud jsou umístěny v obkladu, musí být s ohledem na čištění v provedení alespoň do vlhka, to je s ochranou krytem IP22.
Světelné obvody se pomocí centrálního vypínače kuchyně zásadně neovládají.

10. Osvětlenost v kuchyních

Osvětlení kuchyní, kuchyňských koutů, čajových kuchyní je nutno řešit tak, aby se při hospodárném využití energie zajistilo vytváření zrakové pohody, při splnění hygienických, technických, estetických požadavků a požadavků na bezpečnost osob.
V bytových kuchyních, kuchyňských koutech, čajových kuchyních se navrhuje osvětlenost (Ēm), index oslnění (UGRL) a index podání barev (Ra) v souladu s požadavky tabulky 2.

kuchyn elektroinstalace 3
Základní výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou je uvedena v tabulce 2. Uvedená výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou musí být upravena, je-li činnost vykonávána v jiné výšce (například nižší stoly pro děti a podobně).
Osvětlovací soustavy v jedné místnosti by měly zajistit vyhovující osvětlení pro časté případy, kdy uživatelé vykonávají současně odlišné činnosti a potřebují každý jiné osvětlení, přičemž nesmí jeden druhého svým osvětlením rušit (úroveň osvětlení, jasy a úhly clonění svítidel a usměrnění světelného toku.).
V gastronomických zařízeních (velkokapacitních kuchyních, kuchyních pohostinství, hotelových kuchyních, kuchyních pro úpravu dovezených hotových jídel atd.) se navrhuje osvětlenost (Ēm), index oslnění (UGRL) a index podání barev (Ra) v souladu s požadavky následující tabulky 3.

kuchyn elektroinstalace 4
V gastronomických zařízeních, v prostorech se stálým pobytem osob je minimální osvětlenost 200 lx, bez ohledu na účel místnosti.

11. Dohled na elektrická zařízení v ostatních kuchyních a čajových kuchyních

Elektrická zařízení v tomto prostoru mají být provozována alespoň pod občasným dohledem (Občasný odborný dohled je prokazatelný dohled prováděný pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným, který provádí kontrolu zařízení v pravidelných intervalech, určených provozním předpisem).

12. Základní ochrana před vznikem požáru od elektrického zařízení v kuchyni

Základní bezpečné vzdálenosti elektrických spotřebičů od hořlavých hmot jsou uvedeny v tabulce 4.

kuchyn elektroinstalace 5

13. Elektrické zařízení v umývacím prostoru

Na zřizování elektrických rozvodů v umývacím prostoru platí požadavky čl. 7.8 ČSN 33 2130 ed. 3.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku