Normy

ČSN 33 3320 ed. 2

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

ČSN 33 3431-2-8

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření

ČSN 34 1090 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 34 2100

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

ČSN 34 2300 ed. 2

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

ČSN 34 2710

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 34 3085 ed. 2

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

ČSN 34 7660-3B

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy

ČSN 35 0255

Budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů. Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 35 7020

Elektroměrové a přístrojové desky

ČSN 35 9756

Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN 36 0011-1

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-3

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0020

Sdružené osvětlení

ČSN 38 1754

Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN 65 0202

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0005

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0580-1

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty