Normy

ČSN 34 1090 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení