Normy

ČSN CLC/TS 61643-12

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

ČSN EN 1037+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

ČSN EN 1127-1 ed. 2

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 12193

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

ČSN EN 12464-1

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 12665

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN EN 13463-1

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

ČSN EN 13501-1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-1+A1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2+A1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-6

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

ČSN EN 1366-3

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 14543+A1

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.

ČSN EN 15089

Systémy pro oddělení výbuchu

ČSN EN 15232

Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov.

ČSN EN 1539

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1709

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

ČSN EN 1837

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

ČSN EN 1837+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů