Normy

ČSN EN 60034-12

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-12 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

ČSN EN 60034-29

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

ČSN EN 60034-3 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

ČSN EN 60034-30

Točivé elektrické stroje - Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód)

ČSN EN 60034-30-1

Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

ČSN EN 60034-6

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

ČSN EN 60034-9 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

ČSN EN 60038

Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60044-7

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

ČSN EN 60051-1

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN 60059

Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60071-1 ed. 2

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

ČSN EN 60071-2

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití

ČSN EN 60073 ed. 2

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN EN 60076-1

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-10 ed. 2

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

ČSN EN 60076-11

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-18

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy