ČSN 34 3085 ed. 2

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách