Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací - 1. díl

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod.

Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“.

Podívejme se nejprve, co je důležité vzít v úvahu při návrhu a realizaci elektroinstalace v dřevostavbách a lehkých vestavbách.

 • a. Ověření možnosti plnění požadavků zadání
 • b. Projednání případných možných variant řešení (pokud je zadání umožňuje, nebo není-li zadání jednoznačné)
 • c. Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů pro jednotlivé prostory, projednání možných variant řešení

Již ve fázi zadání je důležité vědět, jaká varianta stavebního provedení bude použita.

1. Varianta – objekt kompletně budovaný na místě
Z hlediska elektroinstalace je irelevantní, zda hrubá stavba je dodána v požadovaných rozměrech, nebo se na místě upravuje.
Pro objekt je nutno určit vnější vlivy, vypracovat projekt a po realizaci následně provést výchozí revizi. Za dílo odpovídají osoby podílející se na výše uvedených pracích.

2. Varianta – prefabrikovaný objekt
U prefabrikovaného objektu mohou nastat dále dvě varianty:

 • A) Dílce jsou vybaveny elektroinstalací - na stavbě se pouze propojují dle propozic výrobce (obvykle jeho pracovník). Výrobce deklaruje, že se jedná o kompletní výrobek, včetně elektroinstalace, se všemi náležitostmi.
 • B) Výrobce nedeklaruje, že se jedná o kompletní výrobek včetně elektroinstalace, pak je nutno postupovat dle 1. varianty.

3. Varianta – Objekt je vícepodlažní, s více požárními úseky, velký počet osob
Zde je nutno řešit proveditelnost, následně postupovat dle 1. varianty s důrazem na spolupráci se specialisty požární ochrany a i výkonnými pracovníky HZS.

vystavba afdd 1

vystavba afdd 2

ČSN důležité pro elektroinstalaci v dřevostavbách.

Jedná se především o tyto normy:

 • ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 • ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51 ed. 3: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
 • ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
 • ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelné instalace
 • ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím
 • ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště
 • ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
 • ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 • ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

Legislativní předpisy a normy patřící do skupiny protipožární ochrany.

Typy poruch v elektrické instalaci, které mohou být příčinami požáru

 • Paralelní porucha mezi PE a L
 • Paralelní porucha mezi N a L
 • Sériová porucha

Paralelní porucha mezi L a PE  
Menší poruchové proudy ještě nevybaví jistič (MCB), ale jsou větší, než citlivost proudového chrániče (RCD) - proudový chránič (RCD) vypne. Vznik poruchového proudu může být i pozvolný a tato porucha může přejít velmi rychle do tvrdého zkratu. Tento přechod může být také pozvolný, AFDD pak reagují rychleji než klasické jisticí přístroje.

vystavba afdd 3

Paralelní porucha mezi N a L

 • a) hodnoty poruchových proudů jsou větší, než jmenovitý proud jističů (MCB)
  -  jistič vypne
  -  proudový chránič nevypne
 • b)    hodnoty poruchových proudů jsou menší, než jmenovitý proud jističů (MCB)
  -  jistič nevypne
  -  proudový chránič nevypne
  -  AFDD vypne

vystavba afdd 4

S rostoucí teplotou, stárnutím a působením UV záření dochází k odpařování změkčovadel plastové izolace. Izolace křehne a vznikají mikrotrhlinky.
Cyklickými změnami teplot a vlhkosti se mění vodivost usazeného prachu a to způsobí vznik plazivých proudů proti zemi.
Kabel nevhodně uložený ve svítidle jako zdroj iniciace požáru – výsledek ignorování požadavků ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 „Elektrické instalace budov – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelné instalace“ čl. 559.5.3 Ukládání vedení ve svítidlech.

vystavba afdd 5

Sériová porucha – nejčastější příčina
Poruchové proudy jsou obvykle menší, než jmenovitý proud jističe, protože proud je omezený impedancí spotřebiče:

 • jistič (MCB) ani proudový chránič (RCD) nevypnou
 • vypne pouze AFDD

Při vyšších provozních proudech a delší době trvání oblouku je vysoké riziko vzniku požáru.

vystavba afdd 6

Další možné příčiny vzniku elektrického oblouku

 • Poškozená izolace kabelu (např. hřebíky, šrouby, mohou prorazit izolaci)
 • Zmáčknuté kabely, nebo proskřípnutá izolace pode dveřmi, za nábytkem, atd., prodlužovací kabely a pohyblivé přívody s ostrými ohyby.
 • UV záření a poškození izolace hlodavci
 • Chybějící odlehčení vodičů - špatná montáž vypínačů, zásuvek a svorkovnic.

vystavba afdd 7

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.