Normy

ČSN 33 2312 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich