Požadavky na elektrické rozvody v divadlech a objektech pro kulturní účely

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie: K1 - nad 1200 sedadel, K2 - od 401 do 1200 sedadel, K3 - od 101 do 400 sedadel, K4 - do 100 sedadel.

U objektů s více samostatnými společenskými prostory (např. divadelní sály, zkušebny, výstavní síně atd.) je pro kategorizaci směrodatný celkový počet sedadel nebo uvažovaný celkový počet (celková kapacita) shromážděných osob.

V žádné místnosti se nesmí při představení užívat jiného umělého osvětlení než elektrického. Ze scénických důvodů lze v prostoru jeviště po předchozím schválení orgánem požárního dozoru použít jiného druhu osvětlení.
V prostorách objektu přístupných návštěvníkům a osobám seznámeným se smí používat nejvýše napětí nn.
V případech architektonického řešení osvětlení lze však použít svíticích trubic vn při dodržování zásad stanovených normou ČSN EN 50107-1.
Všechny prostory objektu se mohou vytápět elektricky za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost před požárem podle ČSN 06 1008.
V transformační stanici, rozvodně, akumulátorovně, dozorně, promítárně, popřípadě technickém bloku (místnosti osvětlovačů, místnosti zvukového technika apod.) je v souladu s vnějším vlivem BA4, ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální. Toto znamená, že jsou elektrickými provozovnami, které vyžadují obsluhu s odpovídající odbornou kvalifikací v elektrotechnice.
V budovách je v hledišti, shromaždovacích prostorech, na nástupních prostorech a v šatnách v souladu s vnějším vlivem BD vyššího označení než BD1 (obvykle BD3), ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální.
Pokud je elektrická instalace v obložení, podhledech z hořlavých hmot a podobně, musí se provést v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2312 ed. 2.
Vypínače pro osvětlení hledištní části (např. chodby a toalety), s výjimkou pomocného osvětlení, musí být soustředěny a chráněny polohou, popř. krytem tak, aby k nim obecenstvo nemělo přístup.
Ventilátory k větrání hlediště a příslušenství hlediště nesmějí být připojeny na rozváděče pro promítárnu nebo technický blok, mohou však být ovládány dálkově z promítárny, popřípadě z technického bloku.
Pokud je zabudováno pohyblivé orchestřiště (na zvedací plošině), doporučuje se osvětlení SELV. V případě použití napětí 230 V je třeba provést instalaci se zabezpečením proti mechanickému poškození.

rozvody divadla

Zdroje

Zásady pro napájení elektrického silového zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účelyElektrická silová zařízení musí být napájena těmito zdroji:

  • hlavní zdroj (distribuční síť nn nebo vn s vlastní transformační stanicí vn/nn) s výkonem přiměřeným nejvyšší spotřebě objektu;
  • nouzový zdroj (zpravidla akumulátorová baterie) s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu nejméně 3 hodiny. Lze ho využít i pro ovládání požárnětechnických zařízení (kouřové klapky apod.). V objektech kategorie K 1 a K 2 musí být instalovány oba nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené, z nichž jeden musí být při svícení elektricky oddělen od hlavního zdroje. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu akumulátorových baterií zvýšit o 50 %;
  • náhradní zdroj (zpravidla generátor s naftovým motorem) s výkonem postačujícím pro havarijní provoz objektu musí být navíc instalován v objektech kategorie K 1.

Pro nouzový zdroj lze použít pouze alkalických akumulátorů. Akumulátorovny nebo stanoviště a jejich vybavení musí vyhovovat ČSN EN 50272-2.
Akumulátorová baterie musí být před představením řádně nabita a její stav překontrolován.
Nabíječ musí být proveden tak, aby při zatížení odběrem nebylo možné akumulátorovou baterii nabíjet.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.