Požadavky na elektrické rozvody v divadlech a objektech pro kulturní účely

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie: K1 - nad 1200 sedadel, K2 - od 401 do 1200 sedadel, K3 - od 101 do 400 sedadel, K4 - do 100 sedadel.

U objektů s více samostatnými společenskými prostory (např. divadelní sály, zkušebny, výstavní síně atd.) je pro kategorizaci směrodatný celkový počet sedadel nebo uvažovaný celkový počet (celková kapacita) shromážděných osob.

V žádné místnosti se nesmí při představení užívat jiného umělého osvětlení než elektrického. Ze scénických důvodů lze v prostoru jeviště po předchozím schválení orgánem požárního dozoru použít jiného druhu osvětlení.
V prostorách objektu přístupných návštěvníkům a osobám seznámeným se smí používat nejvýše napětí nn.
V případech architektonického řešení osvětlení lze však použít svíticích trubic vn při dodržování zásad stanovených normou ČSN EN 50107-1.
Všechny prostory objektu se mohou vytápět elektricky za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost před požárem podle ČSN 06 1008.
V transformační stanici, rozvodně, akumulátorovně, dozorně, promítárně, popřípadě technickém bloku (místnosti osvětlovačů, místnosti zvukového technika apod.) je v souladu s vnějším vlivem BA4, ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální. Toto znamená, že jsou elektrickými provozovnami, které vyžadují obsluhu s odpovídající odbornou kvalifikací v elektrotechnice.
V budovách je v hledišti, shromaždovacích prostorech, na nástupních prostorech a v šatnách v souladu s vnějším vlivem BD vyššího označení než BD1 (obvykle BD3), ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální.
Pokud je elektrická instalace v obložení, podhledech z hořlavých hmot a podobně, musí se provést v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2312 ed. 2.
Vypínače pro osvětlení hledištní části (např. chodby a toalety), s výjimkou pomocného osvětlení, musí být soustředěny a chráněny polohou, popř. krytem tak, aby k nim obecenstvo nemělo přístup.
Ventilátory k větrání hlediště a příslušenství hlediště nesmějí být připojeny na rozváděče pro promítárnu nebo technický blok, mohou však být ovládány dálkově z promítárny, popřípadě z technického bloku.
Pokud je zabudováno pohyblivé orchestřiště (na zvedací plošině), doporučuje se osvětlení SELV. V případě použití napětí 230 V je třeba provést instalaci se zabezpečením proti mechanickému poškození.

rozvody divadla

Zdroje

Zásady pro napájení elektrického silového zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účelyElektrická silová zařízení musí být napájena těmito zdroji:

  • hlavní zdroj (distribuční síť nn nebo vn s vlastní transformační stanicí vn/nn) s výkonem přiměřeným nejvyšší spotřebě objektu;
  • nouzový zdroj (zpravidla akumulátorová baterie) s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu nejméně 3 hodiny. Lze ho využít i pro ovládání požárnětechnických zařízení (kouřové klapky apod.). V objektech kategorie K 1 a K 2 musí být instalovány oba nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené, z nichž jeden musí být při svícení elektricky oddělen od hlavního zdroje. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu akumulátorových baterií zvýšit o 50 %;
  • náhradní zdroj (zpravidla generátor s naftovým motorem) s výkonem postačujícím pro havarijní provoz objektu musí být navíc instalován v objektech kategorie K 1.

Pro nouzový zdroj lze použít pouze alkalických akumulátorů. Akumulátorovny nebo stanoviště a jejich vybavení musí vyhovovat ČSN EN 50272-2.
Akumulátorová baterie musí být před představením řádně nabita a její stav překontrolován.
Nabíječ musí být proveden tak, aby při zatížení odběrem nebylo možné akumulátorovou baterii nabíjet.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku