Podmínky pro umístění distribučních rozváděčů do a na hořlavý podklad

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Distribuční rozváděč (kabelová rozvodná skříň) je konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti a je určený pro používání v normálních provozních podmínkách venkovních i vnitřních prostorů.

Při osazování celoplastové kabelové skříně na hořlavý podklad odlišný od třídy reakce na oheň A1 dle normy ČSN EN 13501-1 je nutné za kabelovou skříň instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit kabelovou skříň od hořlavého podkladu (např. pomocí svorníků) vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též norma ČSN 33 2312 ed. 2).
Při osazování celoplastové kabelové skříně do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který kabelovou skříň obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo kabelové skříně instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1.

rozvadec horlavy povrch 2019
Pro instalaci celoplastové kabelové skříně do stěny (na stěnu) s uvažovaným (budoucím) zateplením objektu (předsazení skříně) musí být způsob upevnění kabelové skříně ke stěně řešen montážním návodem výrobce skříně, dodávaným s každým výrobkem. Zaústění přívodních vedení do instalované předsazené skříně se doporučuje řešit pomocí koncovkového dílu. Koncovkový díl je nadzemní konstrukce pro umístění, upevnění a krytí kabelů, a pro umístění ochranných vodičů strojených zemničů. Případnou dodatečnou instalaci nehořlavé, tepelně izolační desky min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1 kolem skříně (nebo jiného vhodného řešení pro oddělení celoplastové kabelové skříně od hořlavého materiálu zateplovacího systému neprovedeného při vlastní instalaci kabelové skříně) zabezpečuje majitel objektu a provádí dodavatel zateplovacího systému, pokud nedojde k dohodě s provozovatelem distribuční soustavy o vymístění kabelové skříně a úpravu sítě formou přeložky. V případě dodatečné instalace nehořlavé, tepelně izolační desky kolem skříně stanoví podmínky provozovatel distribuční soustavy.
Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1 lze přímo instalovat kabelové skříně betonové, s plastovými nebo plechovými dveřmi.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Číslo je zaměřené na rozváděčovou techniku, datová centra, měřicí a zkušební techniku

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ENIKA.CZ s.r.o. - E-SHOP Český výrobce a distributor bezdrátových technologií, svítidel a elektrokomponent.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.