Elektroinstalace na hořlavých podkladech - 2. díl

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ukládání elektroinstalace na hořlavé podklady, do dutých stěn, požárně dělicích konstrukcí a v požárně nebezpečných prostorách má jasně daná pravidla, která je nutné dodržovat, aby nedošlo k materiálním škodám nebo ohrožení zdraví.

Montáž krabic a instalačních přístrojů

Vlastnostmi krabic se zabývá evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, která s účinností od data 1. 10. 2007 nahradila původní ČSN 33 2312 pro krabice.
V čl. 18 norma uvádí Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu a hoření.
Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením.

horlave povrchy 2020b 3
Kontroluje se pomocí zkoušky žhavou smyčkou prováděné podle kapitol 4 až 10 z normy IEC 60695-2-11 za následujících podmínek:

Zkouškou prováděnou při 850 °C

 • u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v krabici), a
 • u částí úplných krytů z izolačního materiálu zařazených podle 7.7.

Zkouškou prováděnou při 650 °C

 • u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu) a
 • u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze.

V čl. 7.7. pojednává o dutých stěnách

horlave povrchy 2020b 1

Krabice umístěné do dutých stěn musí splňovat zkoušku žhavou smyčkou 850 °C.
Dle ČSN 33 2312 ed. 2 elektrická zařízení a předměty, jejichž úkolem není výroba tepla, a která nejsou výrobcem určena pro montáž na a do hořlavých látek, je nutno při jejich montáži oddělit od hořlavých hmot nehořlavou tepelně izolační podložkou nebo lůžkem po celé styčné ploše nebo musí být odděleno vzduchovou mezerou v souladu s požadavky tabulky 4.

horlave povrchy 2020b 2
Do a na hořlavé podklady lze montovat přístroje, které vyhoví příslušným výše uvedeným zkouškám a jsou pro takovou montáž určeny výrobcem a označeny příslušnou značkou dle ČSN 33 2312 ed. 2.
Na normálně hořlavé látky lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

horlave povrchy 2020b 4
Do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

horlave povrchy 2020b 5
V konstrukcích šířících požár (např. v dutých stěnách) se nepřipouští upevňování elektrických zařízení, jako jsou zásuvky a spínače pomocí drápků.
Do dutých stěn je možno montovat přístroje označené:

horlave povrchy 2020b 6
Krabice zkoušené na 850 °C se mohou montovat na materiály s reakcí na oheň A až F – tedy na všechny materiály.

Montáž rozváděčů a úplných krytů

Rozvodná skříň certifikovaná jako úplný kryt musí splňovat požadavky dle ČSN EN 60670-1 a ČSN EN 60670-24 na zkoušku žhavou smyčkou.
Rozváděč je vyrobený dle souboru ČSN EN 61439 a jeho skříň je zkoušena dle ČSN EN 62208 ed.2 - zde se zpravidla nestanovují pravidla pro ukládání na a do hořlavých podkladů ani na zkoušku žhavou smyčkou.
Požadavky normy ČSN EN 60670-1 se vztahují i na úplné kryty, jsou tedy řešeny jinak než rozváděče! Požadavky jsou ale rozšířeny ČSN EN 60670-24, která v čl. 18 uvádí

Zkouškou prováděnou při 650 °C

 • u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu), a
 • u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze.

Zkouškou prováděnou při 850 °C

 • u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v úplném krytu), a
 • u částí úplných krytů z izolačního materiálu zařazených podle 7.7.

Zkouškou prováděnou při 960 °C

 • u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze.

POZNÁMKA: Příslušenství odpovídající jiným normám, např. připojovací zařízení vestavěná, ale nikoliv integrovaná do úplného krytu, nejsou považována za část úplných krytů.

Montáž svítidel

Ukládání svítidel na hořlavé podklady se řídí normami ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Svítidla světelné instalace, ČSN 33 2312 ed. 2 Ukládání na hořlavé podklady a normou ČSN 33 2000-5-559 ed. 2.
Dle IEC 60598-1:2008 (7. edice), svítidla určená pro přímou montáž na normálně hořlavé podklady nemají žádné zvláštní označení. Označení mají pouze svítidla, která se nesmí montovat na/do normálně hořlavý podklad. Jsou označena symbolem:

horlave povrchy 2020b 7
Na hořlavý podklad lze umísťovat pouze:
předřadné přístroje/transformátory třídy P označené grafickou značkou:

horlave povrchy 2020b 8
nebo předřadné přístroje/transformátory s tepelnou ochranou se zaručenou hodnotou maximální teploty označené grafickou značkou:

horlave povrchy 2020b 9

Speciální případy

Do stavebních konstrukcí, které tvoří hranici požárního úseku se nesmí montovat krabice, pokud by došlo k zeslabení stěny.
To platí vždy pro stěny slabší než 100 mm. Musí být řešeno v PBŘ!

horlave povrchy 2020b 10

Více o této problematice se můžete dozvědět na odborném školení:
Elektroinstalace na hořlavých podkladech

Školení detailně probere:

 • požadavky na ukládání rozvodů, krabic a svítidel na a do konstrukcí z hořlavých materiálů,
 • vybrané požadavky požárních předpisů na provedení elektrických rozvodů z hlediska požární bezpečnosti s důrazem na vliv hořlavosti materiálů,
 • souvislosti harmonizovaných evropských norem a našich národních norem, které řeší tuto problematiku.

Termíny konání: 3. 3. Ostrava, 12. 3. Brno

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.