Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací - 2. díl

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod.

Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“.

Elektrické přístroje určené pro běžné využití pro ochranu před iniciací požáru elektroinstalací u objektů pro bydlení a obdobné účely

AFDD
Přístroj na ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku, označovaný jako AFDD (Arc Fault Detection Device – přístroj na detekci poruchy s obloukem) nebo v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter – přerušovač obvodu s obloukovou poruchou) je ochranný přístroj nasazovaný v elektroinstalaci a v budoucnu se s ním počítá i v sítích nn. Zařízení chrání elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem a před tepelnými následky, jako je především hoření kabelů (odkud se také někdy nazývají vypínač pro ochranu před požárem – z německého Brandschutzschalter).
AFDD = elektromechanický spínací přístroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu.

vystavba afdd 8
Jiskření má specifický průběh proudu, na který AFDD reaguje a odpojí instalaci s poruchou.
Základní požadavky na využití AFDD jsou v Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Automatické odpojení pomocí AFDD se doporučuje pro ochranu koncových obvodů pro:

 • prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v papírnách apod.),
 • prostory s hořlavými konstrukčními materiály (např. v dřevěných budovách),
 • konstrukce šířící požár, ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím.

V obydlích se doporučuje automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD na začátku následujících koncových obvodů:

 • v ložnicích (zvláště určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením),
 • dětských pokojích a
 • obvody uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů.

Kde najdou přístroje AFDD další uplatnění?

 • Objekty s osazením velkého počtu osob s vyšší obtížností možnosti evakuace, ať již z důvodu fyzického, či psychického postižení, jako jsou domy pečovatelských služeb, domovy pro seniory, domovy pro zrakově postižené, hospice, atd. Zde se jedná rovněž o objekty zdravotnictví;
 • Objekty občanské vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou, koncentrací osob (divadla, kulturní sály, atd.), administrativní budovy;
 • Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku povahy zpracovávaných materiálů, zde vidím za důležitější použití v textilkách, než v obchodech s látkami, dřevovýroba včetně truhlářských dílen, papírenský průmysl, chemický průmysl, báňský průmysl, atd.;
 • Výstavy, u nichž je přítomna laická veřejnost.

Požadavky ČSN 33 2000-5-53 ed. 2

Kde je to určeno, musí být instalovány AFDD:

 • na začátku koncového obvodu, který má být chráněn a
 • ve střídavých jednofázových nebo dvoufázových obvodech, které nepřekračují 240 V.
 • AFDD musí vyhovovat ČSN EN 62606. Pokud je to nutné, musí být přístroje AFDD koordinovány s nadproudovými ochrannými přístroji podle návodů výrobce. AFDD zajišťují odpojení, jsou určeny k ovládání laiky a nevyžadují údržbu.

Použití takových přístrojů (AFDD) se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a neeliminuje potřebu uplatnit některé z opatření uvedených v ostatních článcích ČSN 33 2000-4-42 ed. 2!

RCD – proudové chrániče
RCD jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. RCD, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Tato skutečnost vychází z dnes již všeobecného používání sítě TN-S v požárně exponovaných prostorech.
Které předpisy požadují užití RCD pro ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení a proč byla zvolena jako hranice IΔn ≤ 300 mA?
Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou:

 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 zde jsou obecné požadavky;
 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení;
 3. ČSN 33 2000 část 7 – pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření (a tedy i vzniku následného požáru je třeba cca 70 W.
Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA

RCD s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem a současně i před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC).
Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3 – čl. 7.6.17 “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“
Požadované RCD s IΔn ≤ 30 mA pro zásuvkové a světelné obvody v bytech a obdobných prostorech ještě zvyšují standard zabezpečení, které je tento typ přístrojů schopen zajistit.

 • ≤ 100 W                     0,5 m
 • > 100 W do 300 W    0,8 m
 • > 300 W do 500 W    1,0 m
 • > 500 W                     je nutno dodržet větší vzdálenosti.

Pokud není k dispozici návod výrobce, platí výše uvedené vzdálenosti pro všechny směry.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.