Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací - 3. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod.

Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“.

Ostatní elektrická zařízení a materiál

Na normálně hořlavé látky lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

vystavba afdd drevostavby 1
Do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

vystavba afdd drevostavby 2
Elektroinstalační příslušenství musí plně vyhovovat předpisům pro elektroinstalační krabice určené pro lehké duté stěny podle ČSN EN 60670. Toto obsahuje následující požadavky:

  • vysoká mechanická pevnost;
  • tepelná odolnost podle normy ČSN EN 60695-2-11 (850 °C, zkouška žhavou smyčkou);
  • ochranu proti vniknutí malých předmětů IP 3X, podle ČSN EN 60529.

vystavba afdd drevostavby 4

Jiné části systému vedení než kabely, které nejsou zatříděny jako nešířící plamen, jak jsou specifikovány v souborech norem ČSN EN 61386, ale které ze všech ostatních hledisek vyhovují všem ostatním požadavkům svých příslušných výrobkových norem, musí být v případě použití zcela uzavřeny v nehořlavých stavebních materiálech.
Průřezy vodičů v a na hořlavých podkladech – všechny použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm2. Kabely a vodiče musí být vhodně chráněny před poškozením. Toho může být dosaženo spolehlivým upevněním vedení k podkladu, uložením do elektroinstalační trubky, elektroinstalační lišty, elektroinstalačního kanálu nebo do dutiny pro tento účel vytvořené v podkladu.
Průchody elektrických silových obvodů stavebními konstrukcemi z hořlavých látek, ať již ve svislém, nebo ve vodorovném směru, se provádí stejným způsobem jako při ukládání vedení na a do hořlavých látek.
Požadavky pro montáž elektrických předmětů, které nejsou výrobcem určeny pro montáž na a do hořlavých látek, jsou uvedeny v tabulce 1.

vystavba afdd drevostavby 3

Objekty s více požárními prostory

Zde si je nutno uvědomit, že požární ochrana se zabývá především možnostmi úniku osob z ohroženého prostoru a spolehlivostí požárně dělících stěn a příček.
Z hlediska elektroinstalace můžeme rozdělit požárně dělící stěny a příčky takto:

  1. Požárně dělící stěny jsou z klasických nehořlavých materiálů (cihla, beton);
  2. Požárně dělící stěny jsou konstruovány z lehkých materiálů, případně prefabrikovány.

Ad 1. Jedná se o klasický způsob, obvykle k možnosti ukládání elektroinstalace nekolizní; zvýšenou pozornost je nutno věnovat prostupům, umísťováním rozvodnic a rozvaděčů a požadavkům na zajištění bezpečnosti komunikací s vnějším vlivem BD 2, BD 3, BD 4, s přihlédnutím k vnějším vlivům, které mohou rizika zvyšovat, např. BA 2 (děti), BA 3 (invalidé).
Ad 2. Pro požárně dělící stěny konstruované z lehkých materiálů, případně prefabrikované, dosud nejsou k dispozici žádné ČSN, které by řešily jejich vztah k elektroinstalaci.

vystavba afdd drevostavby 5
U prefabrikovaných je předpoklad, že možnosti určí jejich výrobce a toto bude závazné. Nebude-li výrobcem těchto stěn stanoveno, jak má být elektroinstalace ve vztahu k těmto stěnám provedená, je nutno bezpodmínečně způsob provedení elektrických rozvodů projednat s požárním specialistou (a s činným pracovníkem HZS) a výsledek musí být zanesen co nejpodrobněji do protokolu o určení vnějších vlivů.

vystavba afdd drevostavby 6
Lze předpokládat, že bude nutno ve vztahu k těmto stěnám použít povrchové rozvody (lištový rozvod, kabelové kanály, apod.).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku