Provozní podmínky pro elektroměrové rozváděče

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektroměrové rozváděče jsou určeny pro používání v normálních provozních podmínkách, které jsou dále definovány pro rozváděče konstruované a zkoušené pro vnitřní instalace a pro rozváděče určené pro venkovní instalace.

Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci

  • Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je – 5 ºC.
  • Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty.
  • Stupeň znečištění
  • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m.

Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci

  • Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je – 25 ºC.
  • Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC.
  • Stupeň znečištění
  • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m.

V oblastech, kde se opakovaně vyskytují teploty nižší než – 25 ºC se postupuje podle požadavků provozovatele distribuční soustavy.

provozni podminky elektromer rozvadec 1

Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci

Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN 33 2130 ed. 3 v čl. 7.6. V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení.
Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.

Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře

Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP, ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje – viz též ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.6. Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad

Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1 je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též norma ČSN 33 2312 ed. 2).
Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1.
Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností.

Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče

Je-li součástí staveništního rozváděče (viz ČSN EN 61439-4) měřicí jednotka pro instalaci měřicího zařízení určeného pro fakturační měření spotřeby elektřiny, musí být tato jednotka (měřicí místo) provedena v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy (viz čl. 101.3 normy ČSN EN 61439-4) a příslušnými požadavky.

provozni podminky elektromer rozvadec 2

Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů

Při změnách počasí a značných teplotních výkyvech, které mohou v průběhu dne dosahovat rozdílných hodnot, dochází často ke vzniku vlhkosti v uzavřených prostorech, a to až ke kondenzaci vodní páry. Na vznik rosení má vliv teplota, vlhkost a tlak vzduchu uvnitř a mimo kompaktní pilíř, vlhkost a teplota podloží pod instalovaným kompaktním pilířem.
Celoplastové kompaktní pilíře (plastový elektroměrový rozváděč + pilířový podstavec), instalované ve venkovním prostoru zejména v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí, musí být zabezpečeny provedenými opatřeními (zejména konstrukčním oddělením elektroměrového rozváděče od kabelového prostoru), případně dále opatřeny doplňujícími úpravami dle podkladů výrobce kompaktních pilířů (využitím absorbérů, zasypáním, izolací apod.), aby se zabránilo škodlivé kondenzaci vodní páry uvnitř elektroměrového rozváděče a omezilo rosení na vnitřních plochách a elektrické výzbroji. Současně však musí být zachován požadovaný stupeň ochrany krytem.
Při realizaci opatření nutno postupovat podle montážního návodu zpracovaného výrobcem kompaktních pilířů, ve kterém musí být uvedeno, jakých opatření bude k eliminaci kondenzace vodní páry použito (např. způsob, druh a množství zásypu na oddělení základu pilíře od elektroměrového rozváděče).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku