Podmínky pro umístění kabelové rozvodné skříně do a na hořlavý podklad

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při osazování celoplastové kabelové skříně na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 je nutné za kabelovou skříň instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1.

Nebo oddělit kabelovou skříň od hořlavého podkladu (např. pomocí svorníků) vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též ČSN 33 2312 ed. 2).

Při osazování celoplastové kabelové skříně do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který kabelovou skříň obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo kabelové skříně instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1.

rozvadec horlavy podklad 2020 1
Pro instalaci celoplastové kabelové skříně do stěny (na stěnu) s uvažovaným (budoucím) zateplením objektu (předsazení skříně) musí být způsob upevnění kabelové skříně ke stěně řešen montážním návodem výrobce skříně, dodávaným s každým výrobkem. Zaústění přívodních vedení do instalované předsazené skříně se doporučuje řešit pomocí koncovkového dílu. Jedná se o nadzemní konstrukci pro umístění, upevnění a krytí kabelů, a pro umístění ochranných vodičů strojených zemničů.
Případnou dodatečnou instalaci nehořlavé, tepelně izolační desky min. tloušťky 10 mm třídy reakce na oheň A1 kolem skříně (nebo jiného vhodného řešení pro oddělení celoplastové kabelové skříně od hořlavého materiálu zateplovacího systému neprovedeného při vlastní instalaci kabelové skříně) zabezpečuje majitel objektu a provádí dodavatel zateplovacího systému, pokud nedojde k dohodě s provozovatelem distribuční soustavy o vymístění kabelové skříně a úpravu sítě formou přeložky. V případě dodatečné instalace nehořlavé, tepelně izolační desky kolem skříně stanoví podmínky provozovatel distribuční soustavy.

rozvadec horlavy podklad 2020 2
Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat kabelové skříně betonové s plastovými nebo plechovými dveřmi.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku