Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojeni) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru - CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.
V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení - TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.
Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod.
V konkrétních případech lze navrhnout vypínání elektrické energie prostřednictvím systému elektrické požární signalizace v dvouadresné závislosti.
Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.
Pro každý objekt musí být vypracován postup pro vypnutí elektrické energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěny na viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebního zásahu).
Prostory kabelového rozvodu délky větší než 100 m se považují za prostory se složitými podmínkami pro zásah jednotek požární ochrany.
Pro prostory kabelového rozvodu podle ČSN 73 0848 čl. 4.4.1 se musí zpracovat dokumentace zdolávání požáru a kabelový kanál musí být vybaven požárně bezpečnostními zařízeními podle kodexu norem požární bezpečnosti staveb a této normy tak, aby byl umožněn bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

povoden
V prostorách podzemního kabelového kanálu a kabelového prostoru se neuvažuje s okamžitým zásahem jednotek požární ochrany. Požární úsek, ve kterém došlo k požáru, musí být oddělen stavebními konstrukcemi s požární odolností nejméně (R)EI 60 DP1 a dveřmi EW 30-C DP1 tak, aby v této době bylo možné soustředit síly a prostředky k provedení zásahu nebo zabránění šíření požáru. Zabráněním šíření požáru se rozumí stav, kdy se požární úsek kabelového kanálu nechá vyhořet bez zásahu jednotek požární ochrany, za předpokladu, že se požár nerozšíří ze zasaženého požárního úseku.
Příjezd vozidel jednotek požární ochrany může být řešen odchylně od normy ČSN 73 0802, ČSN 73 0804. V takovém případě musí být v analýze zdolávání požáru stanovena opatření k zajištění možnosti dodávky hasiva nebo určeny podmínky pro izolaci prostoru, kde došlo k požáru.
Vstup do prostoru kabelového rozvodu musí být pro jednotky požární ochrany při vzniku požáru použitelný bez použití zvláštního nářadí (např. instalace klíčového trezoru požární ochrany se považuje za vyhovující opatření bez dalších opatření pro vstup do kabelového kanálu).
Dokumentace zdolávání požáru musí být uložena tak, aby byla dostupná předurčeným jednotkám požární ochrany, popřípadě může být umístěna trvale u vstupů do prostorů kabelového rozvodu. V dokumentaci zdolávání požárů musí být vyznačena zařízení, jejichž manipulace vyžaduje příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci. Místa, do kterých je umožněn vstup osob pouze s požadovanou elektrotechnickou kvalifikací musí být vyznačena s určením stupně elektrotechnické kvalifikace.
V případě instalace samočinného stabilního hasicího zařízení (SHZ) podle kapitoly 11 ČSN 730810:2009 nebo polostabilního hasicího zařízení musí být pro jednotky požární ochrany zpracován přehled těchto instalovaných zařízení, včetně údajů pro ovládání a doplňování hasiva (objem, tlak, apod.). Tento přehled se doporučuje zpracovat jako součást dokumentace zdolávání požárů.
Pro prostory kabelového rozvodu vybaveného zařízením elektrické požární signalizace musí být provedeno takové opatření, aby údaje ústředny byly dostupné veliteli zásahu (např. paralelní tablo elektrické požární signalizace). U prostorů kabelového rozvodu delších než 300 m a/nebo v hloubce pod povrchem více než 10 m musí být zajištěno použití radiostanic předurčených jednotek požární ochrany nebo použití dorozumívacího zařízení schopného fungovat v podmínkách požáru nebo musí být instalováno jiné obdobné zařízení, umožňující komunikaci mezi prostorem kabelového rozvodu a nástupním prostorem jednotky požární ochrany.
Provedení kabelových rozvodů, včetně vstupů musí umožňovat vstup hasiče vybaveného reflexním ochranným oděvem pro hasiče pro speciální hašení (ochranným oblekem proti žáru) včetně dýchacího přístroje. Provedení kabelových rozvodů musí umožňovat transport nosítek jak
v horizontálním, tak vertikálním směru pohybu. U vertikálního směru pohybu může být provedena příprava pro použití lezecké techniky jednotky požární ochrany. Při verzi použití lezecké techniky pro transport nosítek musí být tato skutečnost uvedena v dokumentaci zdolávání požárů.
Pokud se pro dopravu hasiva v kabelovém kanálu stanoví použití dopravních prostředků, musí být stanoveny podmínky pro ovládání dopravního prostředku při požáru.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.