Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešní době je elektrická energie nezbytnou součástí našeho každodenního života. Je základem fungování mnoha zařízení a infrastruktur, které nám umožňují pracovat, komunikovat a v neposlední řadě i žít pohodlně.

Nicméně, elektrická energie může být také zdrojem nebezpečí, a to zejména při požárech a mimořádných událostech. V takových situacích je zásadní zajistit bezpečnost osob a majetku, a proto je nutné znát a přísně dodržovat pravidla pro vypínání elektrické energie.

V České republice se vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech řídí ustanoveními normy ČSN 73 0848 a ČSN 34 3085 ed. 2.
Prostor, odkud je umožněno vypnutí elektrické energie objektu musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení.
Každý objekt musí mít HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Pokud v objektu nejsou zařízení s požadovanou funkcí při požáru, je pro objekt požadován pouze tento hlavní vypínač. Pokud jsou v objektu zařízení s požadovanou funkcí při požáru, je hlavní vypínač elektrické energie rozdělen na 2 stupně, a to na CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Toto rozdělení, způsob vypnutí a rychlost vypnutí určuje PBŘ.
Hlavní vypínač musí vždy zajistit bezpečné vypnutí elektrické energie objektu. Způsoby vypínání elektrické energie:

  • a) Pro objekty bez zařízení s požadovanou funkcí při požáru je HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE určen k vypnutí elektrické energie objektu v případě nebezpečí nebo požáru uživateli objektu, nebo velitelem zásahu jednotky PO.
  • b) Pro objekty se zařízeními s požadovanou funkcí při požáru se HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE řeší vypínači:
    • CENTRAL STOP, který je určen k vypnutí v případě požáru velitelem zásahu jednotky PO nebo osobou poučenou z řad uživatelů v případě provádění prvotního zásahu uživateli objektu.
    • TOTAL STOP, který je určen k vypnutí v případě požáru pouze velitelem zásahu jednotky PO, pro zajištění beznapěťového stavu.

U složitých objektů se složitými technologiemi, bezpečnostními zdroji, bezpečnostními systémy i dalšími záložními zdroji jako jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní zdroj napájení apod. se lze odchýlit od standardních způsobů vypínání, které stanoví norma ČSN 73 0848. V tomto případě musí být postup a oprávnění vypnutí elektrické energie definován v PBŘ, a musí být koordinován s projektem všech technologií v objektu.
Pro funkci TOTAL STOP, CENTRAL STOP i HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem.
CENTRAL STOP a TOTAL STOP se nepožaduje pro rozvody bezpečného napětí, což je stanoveno v projektové dokumentaci elektroinstalace v závislosti na stanovení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2.

pozar elektro 2023 1

Hlavní vypínač

HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být uveden a popsán v požárně bezpečnostním řešení. Tento vypínač může být v rozsáhlých objektech dispozičně logicky dělených na jednotlivé části navržen samostatný pro každou část. Pak u tohoto vypínače musí být názorné upozornění na rozsah vypnutí.
Technické provedení záleží na specifice objektu, ale musí splňovat „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky.
Umístění hlavního vypínače musí být označeno zelenou bezpečnostní tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - TOTAL STOP".
Označení hlavního vypínače elektrické energie je předpokládáno s použitím písma velikosti alespoň 20 mm. Tuto poznámku lze vztáhnout i k označení CENTRAL STOP a TOTAL STOP podle této normy.
Aktivní část (kontakty) hlavního vypínače musí být co nejblíže vstupu přívodního vedení do objektu.

Systém vypínání CENTRAL STOP

V případě požáru musí být umožněno systémem CENTRAL STOP centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat při požáru funkční, a to stále ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Toto musí být stanoveno v PBŘ.
Přepnutí na bezpečnostní záložní zdroj napájení musí být provedeno až při případném výpadku primárního zdroje napájení, ne již po aktivaci CENTRAL STOP. Při případném opakovaném náběhu primárního zdroje napájení je doporučeno přepnout samočinně napájení zpět na primární zdroj napájení, ale nesmí být zrušena funkce vypnutí CENTRAL STOP.
V případě, že v objektu jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní zdroj napájení, které slouží i pro zařízení bez požadované funkce při požáru, je prioritně požadováno tyto zdroje vypínat již systémem CENTRAL STOP.
Prostory, kde jsou tyto záložní zdroje umístěny, které nelze vypnout funkcí CENTRAL STOP, je požadováno označit a řeší se stejně, jako složité objekty se složitýma technologiemi.
Technické provedení systému vypnutí CENTRAL STOP záleží na specifikaci objektu, ale musí splňovat „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky. Ovládání může být přímé (vypínač, jistič) nebo nepřímé, dálkově ovladačem (např. tlačítkem a ovládací cívkou vypínače). Je povoleno i použití podpěťových cívek.
Umístění ovládacího prvku musí být označeno tabulkou s textem „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - CENTRAL STOP". Ovládací prvek musí být zajištěn proti nechtěnému vypnutí.
Ovládací prvek CENTRAL STOP musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení.
Možné je jeho umístění i v místě, kde bude i v případě požáru zajištěna trvalá obsluha.
Technické provedení systému vypnutí CENTRAL STOP včetně definování zařízení, která jsou vypínána, musí být popsáno v PBŘ.

Systém vypínání TOTAL STOP

V případě požáru musí být umožněno systémem TOTAL STOP úplné vypnutí všech elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části.
V případě, že v objektu jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní zdroj napájení, je požadováno tyto zdroje vypínat systémem TOTAL STOP. Prostory, kde jsou tyto záložní zdroje umístěny, které nelze vypnout funkcí TOTAL STOP je nutné označit a řeší se stejně, jako složité objekty se složitýma technologiemi.
Technické provedení systému vypnutí TOTAL STOP záleží na specifikaci objektu, ale musí splňovat „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky. Ovládání může být přímé (vypínač, jistič) nebo nepřímé, dálkově ovladačem (např. tlačítkem a ovládací cívkou vypínače).
Funkce TOTAL STOP nemá být technicky řešena podpěťovou cívkou bez zálohy a zpoždění, protože vypnutí požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, by mohlo ohrozit osoby na životě. Případná výjimka musí být povolena v požárně bezpečnostním řešení a zdůvodněna rizikovou analýzou.
Umístění ovládacího prvku musí být označeno tabulkou s textem „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - TOTAL STOP". TOTAL STOP musí být chráněn proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití.
Ovládací prvek TOTAL STOP musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení. Ovládací prvek musí být zajištěn proti nechtěnému nebo neoprávněnému vypnutí, ale přístupný veliteli jednotek požární ochrany provádějící požární zásah.
V případě dálkového ovládání TOTAL STOP musí být trasa od akčního prvku k ovladači provedena jako funkční při požáru minimálně P30-R.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku