Normy

ČSN 34 2300 ed. 2

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací