Normy

ČSN EN 60076-11

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-18

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-3 ed. 2

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60077-2

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla

ČSN EN 60079-0 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-11 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-14 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-2 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"

ČSN EN 60079-20-1

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN 60079-31 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 60079-7 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e"

ČSN EN 60085 ed. 2

Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení

ČSN EN 60137 ed. 3

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

ČSN EN 60196

Normalizované hodnoty kmitočtů IEC

ČSN EN 60204-1 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky