ČSN EN 60085 ed. 2

Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení