Normy

ČSN EN 60076-3 ed. 2

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti