Normy

ČSN EN 60079-1 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"