Doplňující požadavky pro svítidla ve výbušných atmosférách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Světelné zdroje svítidel musí být chráněny kryty propouštějícími světlo, které mohou mít dodatečnou ochranu.

Jeden šroub s okem může být použít pro montáž svítidla pouze tehdy, je-li nedílnou části svítidla, například odlit nebo přivařen k závěru nebo pro případ, že je zašroubován, pak musí být šroub s okem zajištěn pomocí samostatného prostředku proti uvolnění při namáhání krutém.

Kryty svítidel úrovně EPL Mb, EPL Gb nebo EPL Db

Kryty, které umožňují přístup k objímkám světelného zdroje nebo jiným vnitřním částem svítidla pro účely výměny světelného zdroje, musí buďto:

 • a) být blokovány zařízením, které automaticky odpojí všechny póly v objímce světelného zdroje během otevírání svítidla; nebo
 • b) být opatřeny nápisem o otevírání „POZOR – NEOTEVÍRAT POD NAPĚTÍM“

V případě podle a), kdy mají některé části jiné než objímka světelného zdroje zůstat pod napětím i po zapůsobení odpojovacího zařízení, tam pro minimalizaci nebezpečí výbuchu musí být tyto části pod napětím chráněny buďto:

 • a) jedním z typů ochrany (pro požadovanou EPL); nebo
 • b) dále uvedenou ochranou:
  • odpojovači zařízení musí být konstruováno tak, aby nemohlo být ovládáno ručně a náhodně tak zapnuty pod napětí nechráněné části; a
  • vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi fázemi (póly) a zemí musí odpovídat požadavkům normy
   ČSN EN 60079-7 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e", a
  • části pod napětím musí být umístěny ve vnitřním doplňkovém krytu (který může tvořit reflektor světelného zdroje) s krytím alespoň IP 20 podle ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); a
  • na vnitřním doplňkovém krytu je vyznačen nápis „POZOR – ŽIVÉ ČÁSTI POD KRYTEM – NEDOTÝKAT SE“
  • pro svítidla s typem ochrany „d" musí svítidla zůstat „v pevném závěru" podle ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d", dokud není vypnut vypínač a vypínač nesmí být zapnut, pokud není obnoven typ ochrany „d".

Pro typ ochrany „t" se nepředpokládá, že by se výměna světelného zdroje prováděla za přítomnosti mraku prachu.

ex svetlo 2023 1

Kryty svítidel úrovně EPL Gc nebo EPL Dc

Kryty, které umožňují přístup k objímkám světelného zdroje nebo jiným vnitřním částem svítidla, pro účely výměny světelného zdroje, musí buďto:

 • a) být blokovány zařízením, které automaticky odpojí všechny póly v objímce světelného zdroje během otevírání svítidla; nebo
 • b) být opatřeny nápisem o otevírání „POZOR – NEOTEVÍRAT POD NAPĚTÍM“

V případě podle a), kdy mají některé části jiné než objímka světelného zdroje zůstat pod napětím i po zapůsobení odpojovacího zařízení, tam pro minimalizaci nebezpečí výbuchu musí být tyto části pod napětím chráněny takto:

 • vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi fázemi (póly) a zemí musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky pro přepěťovou kategorii II a úroveň znečištění 3; a
 • části pod napětím jsou umístěny ve vnitřním doplňkovém krytu (který může tvořit reflektor světelného zdroje) s krytím alespoň IP 20 podle ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); a
 • na vnitřním doplňkovém krytu je vyznačen nápis „POZOR – ŽIVÉ ČÁSTI POD KRYTEM – NEDOTÝKAT SE“.

Sodíkové světelné zdroje

Světelné zdroje s obsahem volného kovového sodíku nejsou dovoleny (například nízkotlaké sodíkové výbojky podle normy ČSN EN 60192 ed. 2 Nízkotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení)
.Vysokotlaké sodíkové výbojky mohou být použity (například podle ČSN EN 60662 Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku