Normy

ČSN EN 60079-7 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e"