Normy

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry