Normy

ČSN EN 60079-11 ed. 2

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"