Značení vodičů a svorek barvami

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Identifikace barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů/míst.

Pro označení vodičů jsou dovolené následující barvy: ČERNÁ, HNĚDÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ, BÍLÁ, RŮŽOVÁ, TYRKYSOVÁ.
Barevné označení nebo barevné značky (markery) není požadováno pro:

 • koncentrické vodiče kabelů;
 • kovové stínění nebo armování kabelů (pláště), použité jako ochranný vodič;
 • holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná;
 • cizí vodivé části, použité jako ochranný vodič;
 • neživé části, použité jako ochranný vodič.

Doplňkové značení, například písmeno-číslicové, se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane nejednoznačná.

barvy vodičů 2020 1

Použití jednotlivých barev

Dovolené barvy
Jednotlivé barvy ZELENÁ a ŽLUTÁ jsou dovolené pouze tam, kde není pravděpodobnost záměny s barvami ochranných vodičů, vodičů ochranného pospojování a vodičů PEN, PEL nebo PEM.

Nulový vodič nebo vodič středního bodu
Pokud obvod obsahuje nulový vodič nebo vodič středního bodu označený barvou, barva použitá pro tento účel musí být MODRÁ. Aby nedošlo k záměně s jinými barvami, doporučuje se použít nesytou MODROU barvu, často nazývanou „světlá modrá". MODRÁ nesmí být použita k identifikaci jakéhokoliv jiného vodiče, kde by tím mohlo dojít k záměně.
Pokud se v systému nulový vodič nebo vodič středního bodu nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému barvou MODRÁ použit pro jiné účely, s výjimkou použití jako ochranný vodič.
Pokud se používá identifikace podle barev, potom holé vodiče použité jako nulové nebo vodiče středního bodu, musí být v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci) a v každé přístupné poloze obarveny pruhem MODRÁ šířky 15 mm až 100 mm, nebo musí být zbarveny barvou MODRÁ po celé své délce.
Podle ČSN EN 60079-11 ed. 2 je barva MODRÁ použitá pro barevné značení svorek, svorkovnic, kolíků a zásuvek v jiskrově bezpečných obvodech.

Vodič vedení v AC systémech
Pro vodiče vedení v AC systémech jsou přednostní barvy HNĚDÁ, ČERNÁ a ŠEDÁ.

Vodič vedení v DC systémech
Pro vodiče vedení v DC systémech jsou přednostní barvy:

 • ČERVENÁ pro kladný vodič vedení,
 • BÍLÁ pro záporný vodič vedení.

Vodič pracovního uzemnění
Pro barevné značení vodič pracovního uzemnění je preferovanou barvou RŮŽOVÁ. Barvu je třeba použít pouze na koncích a na místech připojení.

barvy vodičů 2020 2

Použití dvoubarevných kombinací

Dovolené barvy
Kombinace jakýchkoliv dvou barev ZELENÁ a ŽLUTÁ jsou dovoleny za předpokladu, že nevznikne riziko jejich záměn.
K vyloučení takové záměny se tyto barvy nesmějí použít v jiné barevné kombinaci než v kombinaci ZELENÁ-ŽLUTÁ.
Použití kombinace barev ZELENÁ-ŽLUTÁ je omezeno na následující případy.

Ochranný vodič
Ochranný vodič musí být identifikovatelný dvoubarevnou kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ. ZELENÁ-ŽLUTÁ je jediná barevná kombinace uznaná pouze pro identifikaci ochranného vodiče. Pro vodiče PEN, PEM a PEL jsou dodatečné požadavky uvedeny dále.
Barevná kombinace ZELENÁ-ŽLUTÁ se musí provést tak, aby na každých 15 mm délky vodiče, kde se použije barevné kódování, jedna z těchto barev pokrývala alespoň 30 % a ne více než 70 % povrchu vodiče, a druhá barva pokryla zbytek tohoto povrchu.
Pokud jsou holé vodiče použité jako ochranné vodiče označeny barvou, musejí být po celé délce každého vodiče, nebo v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci), nebo v každé přístupné poloze obarveny kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ. Jestliže se použije lepicí páska, musí to být pouze dvoubarevná páska ZELENÁ-ŽLUTÁ.
Tam, kde je ochranný vodič snadno identifikovatelný podle tvaru, konstrukce nebo polohy, například koncentrický vodič, barevné označení po celé délce není nutné, avšak konce vodičů nebo přístupná místa se mají zřetelně označit grafickou značkou „Ochranné uzemnění; ochranná zem" nebo dvoubarevnou kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ nebo písmeno-číslicovým zápisem PE. Jestliže se cizí vodivé části použijí jako PE vodič, není barevná identifikace vodiče nutná.

Vodič PEN
Vodič PEN, pokud je izolovaný, musí být značen jedním z následujících způsobů:

 • ZELENÁ-ŽLUTÁ po celé jeho délce a s doplňkovým značením MODRÁ na koncích vodiče; nebo
 • MODRÁ po celé jeho délce a s doplňkovým značením ZELENÁ-ŽLUTÁ na koncích vodiče.

Volba způsobu, nebo způsobů, které se mají použít v rámci dané země, má být provedena příslušnou národní komisí a nikoli individuálně.
Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů:

 • u el. zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země;
 • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise.

Vodič PEL
Jestliže je vodič PEL izolovaný, musí být značen v celé jeho délce kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ, s doplňkovým značením MODRÁ na koncích vodiče a v místech připojení PEL vodiče.
Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů:

 • u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země;
 • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise.

Pokud je možnost záměny s vodičem PEN nebo PEM, musejí se jejich konce opatřit písmeno-číslicovým značením.

Vodič PEM
Jestliže je vodič PEM izolovaný, musí být značen v celé jeho délce kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ, s doplňkovým značením MODRÁ na koncích vodiče a v místech připojení PEM vodiče.
Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů:

 • u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země;
 • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise.

Pokud je možnost záměny s vodičem PEN nebo PEL, musí se jejich konce opatřit písmeno-číslicovým označením.

Vodič ochranného pospojování
Vodič ochranného pospojování musí být značen dvoubarevnou kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku