Normy

ČSN EN 60669-2-4

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

ČSN EN 60670-24

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

ČSN EN 60702-1

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely

ČSN EN 60715

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn

ČSN EN 60730-1 ed. 3

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60754-2

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

ČSN EN 60812

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

ČSN EN 60865-1 ed. 2

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

ČSN EN 60898-1

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

ČSN EN 60898-2 ed. 2

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

ČSN EN 60903 ed. 2

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

ČSN EN 60909-0 ed. 2

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

ČSN EN 60947-1 ed. 4

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60947-2 ed. 4

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-3 ed. 3

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

ČSN EN 60947-5-5

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním