ČSN EN 60947-1 ed. 4

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení