Normy

ČSN EN 50155 ed. 3

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

ČSN EN 50156-1 ed. 2

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

ČSN EN 50160 ed. 3

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

ČSN EN 50160 ed. 4

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí

ČSN EN 50171

Centrální napájecí systémy

ČSN EN 50172

Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 50174-2 ed. 2

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50178

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

ČSN EN 50272-2

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

ČSN EN 50310 ed. 3

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN EN 50341-1 ed. 2

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

ČSN EN 50347

Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

ČSN EN 50491-2

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

ČSN EN 50491-3

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

ČSN EN 50491-4-1

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

ČSN EN 50495

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

ČSN EN 50522

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 50539-11

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN EN 50550

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

ČSN EN 50575

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň