Normy

ČSN EN 50174-2 ed. 2

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50178

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

ČSN EN 50272-2

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

ČSN EN 50310 ed. 3

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN EN 50341-1 ed. 2

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

ČSN EN 50347

Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

ČSN EN 50491-2

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

ČSN EN 50491-3

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

ČSN EN 50491-4-1

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

ČSN EN 50495

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

ČSN EN 50522

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 50539-11

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN EN 50550

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

ČSN EN 50575

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

ČSN EN 50678

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

ČSN EN 50699

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

ČSN EN 54-1

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 547-1+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

ČSN EN 60034-1 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-11

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana