Normy

ČSN EN 50539-11

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

ČSN EN 50575

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

ČSN EN 54-1

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 547-1+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

ČSN EN 60034-1 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-11

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

ČSN EN 60034-12

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-12 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

ČSN EN 60034-29

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

ČSN EN 60034-3 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

ČSN EN 60034-30

Točivé elektrické stroje - Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód)

ČSN EN 60034-30-1

Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

ČSN EN 60034-6

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

ČSN EN 60034-9 ed. 2

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

ČSN EN 60038

Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60044-7

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

ČSN EN 60051-1

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN 60059

Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60071-1 ed. 2

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.