Normy

ČSN EN 50522

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV